Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2019?

Ivančna Gorica, 12.02.2020


V letu 2019 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zbrali skupaj 12.134 ton odpadkov, od tega 8.396 ton ločenih frakcij ter 3.738 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik). Skupaj smo tako zbrali 69,17 % ločenih frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu.
Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – modra barva in količino ostankom odpadkov v črnem zabojniku – rdeča barva

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov od leta 2016 do vključno 2019. V letu 2019 smo povečali količino odpeljanih odpadkov za 0,6 % glede na leto poprej.
Graf 2: Mesečni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov v letu 2016, 2017in 2018, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo

V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih kovin, nevarnih odpadkov in odpadne lesene embalaže. Zaradi zmanjšane letine sadja in vrtnin smo v letu 2019 zbrali za 6,4 % manj bioloških odpadkov kot v preteklem letu.
Podatek, da smo za 30 % zbrali manj sveč, kot preteklo leto je pokazatelj tega, da ste občani iz leta v leto bolj ozaveščeni o ekološkem problemu odpadnih sveč in obeležite spomin na mrtve z bolj naravi prijaznimi obeležji. Hvala, ker vam je mar za zdravo družbo in čisto okolje!
Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke do vključno leta 2019.

Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2020 je količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še nekoliko povečati, na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izvajali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov, pa bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

V letu 2020 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami iz območja vseh treh občin.

Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na naši spletni strani odpadki.jkpg.si.

Javno komunalno podjetje Grosuplje
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki