Izpostavljamo

Sklep o začetku priprave OPPN Občine Ivančna Gorica – SD OPN 2

Ivančna Gorica, 08.06.2017


Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/16-odl. US in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15-UPB2) je Župan Občine Ivančna Gorica dne 15. marec 2017 sprejel Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 2.

pdfSklep SD OPN 2 (.pdf 384KB)

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki