Izpostavljamo

Z delom začel tudi novi Nadzorni odbor občine

Ivančna Gorica, 12.12.2014


Včeraj se je sešel na 1. redni (konstitutivni) seji v mandatnem obdobju 2014 – 2018 Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica. Osrednja točka dnevnega reda je bila konstituiranje Nadzornega odbora, odbor pa se je lotil tudi prvih nalog in obravnaval predlog proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 in predlog dela Nadzornega odbora za leto 2015.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na 2. redni seji (1.12.2014) imenoval člane Nadzornega odbora v naslednji sestavi: Martina Hrovat, Jože Sadar, Magdalena Urbančič, Milena Vrhovec in Zvonimir Zabukovec, na današnji prvi seji, pa so člani izmed sebe izbrali predsednika. Za novo predsednico je bila soglasno imenovana dosedanja predsednica Magdalena Urbančič. Urbančičeva, doktorica medicine, je javnosti znana kot direktorica Centra za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični, sicer pa je aktivna tudi v političnem in javnem življenju občine Ivančna Gorica. V dveh mandatih je bila tudi občinska svetnica.
Za strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru, ki jo je dolžan zagotoviti župan z občinsko upravo, je župan določil Tatjano Markelj, vodjo pisarne župana.

Naj omenimo, da je Nadzorni odbor občine najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z zakonom ima naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračun
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki