Izpostavljamo

Izbran je koncesionar za vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave

Ivančna Gorica, 05.03.2014


Župan Dušan Strnad in direktor podjetja Eltim d.o.o. Darko Perko sta minuli teden na sedežu občine podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v občini Ivančna Gorica.
Koncesionar, ki je bil izbran na javnem razpisu izmed treh ponudnikov je podpisal koncesijsko pogodbo z Občino Ivančna Gorica, za obdobje 10 let. Koncesijska pogodba obsega dobavo in postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter njihovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Tu seveda ne gre samo za zamenjavo svetil, ampak tudi za vodenje kompletnega sistema, s katerim bo moral koncesionar upravljati v skladu z zastavljeno zamenjavo svetil in izvajanjem storitev zagotavljanja prihranka in energetskega upravljanja, ki ga je lansko poletje izvedlo podjetje Eltec Petrol d.o.o.

Letno nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave, ki ga bo po pogodbi Občina Ivančna Gorica plačevala koncesionarju znaša 33.269,40 EUR z DDV in se letno prilagaja za 1,04 %. Če koncesionar z dobrim vzdrževanjem in racionalizacijo zmanjša porabo električne energije mu pripada še nadomestilo v višini 30 % prihranka pri stroških električne energije.
Kot je povedal direktor podjetja Eltim d.o.o. Darko Perko, si je podjetje nekaj izkušenj z javno razsvetljavo v občini Ivančna Gorica pridobilo že v okviru izvedbe projekta energetske sanacije obstoječe javne razsvetljave, tako da je s trenutnim stanjem v občini seznanjen. Župan Strnad je zadovoljen, da je upravljanje z javno razsvetljavo dobil domači izvajalec, koncesionar ima namreč sedež v Gabrovčcu pri Krki. Ob podpisu mu je zaželel uspešno delo, pričakuje pa tudi kvalitetno izvajanje obveznosti tako v zadovoljstvo občanov kot Občine.

Že v kratkem bo sklican delovni sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, na katerem bodo predsedniki seznanjeni z novostmi upravljanja javne razsvetljave po posameznih krajevnih skupnostih, ki jih prinaša podeljena koncesija. Seznanjeni bodo tudi o postopkih ob morebitnih napakah na javni razsvetljavi.

Na podlagi 5. člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica so predmet koncesijske pogodbe naslednje obveznosti:
 • dobavo, postavitev in zamenjavo svetilk ter sijalk;
 • dobavo, postavitev in zamenjavo drogov javne razsvetljave, drugih naprav in svetlobnih znakov;
 • popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav javne razsvetljave;
 • redno pregledovanje delovanja objektov in naprav javne razsvetljave (vsaj vsake 3 mesece);
 • vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave, drugih naprav ter svetlobnih znakov;
 • intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave;
 • vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte ter naprave;
 • izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja;
 • izdajanje strokovnih mnenj;
 • pripravo predlogov letnih programov gospodarske javne službe v skladu s programi koncedenta vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije;
 • priprava poročila o realizaciji letnega programa;
 • izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave;
 • vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih;
 • obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne in ostale okrasitve ter podobno), izključno z dovoljenjem koncedenta.


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki