Javno naznanilo

Ivančna Gorica, 04.06.2010


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (UrL RS, št. 33/2007) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni List RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica izdaja


JAVNO NAZNANILO

za javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
I4/a »Novi center Ivančna Gorica«


I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«, ki ga je izdelalo podjetje STRUKTURA d.o.o. Mirna peč.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.si . Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne 7.6.2010. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer 22. 6. 2010 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokoska ulica 5.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica« dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.


Številka: 35005-0045/1999-3
Datum: 24. 5. 2010

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, l.r.


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki