Izpostavljamo

Občinski svet bo danes preko spleta izpeljal prvo sejo v letošnjem letu

Ivančna Gorica, 25.01.2021


Danes, 25. januarja 2021, bo ob 17. uri, potekala 18. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Seja bo izpeljana na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja.
Na dnevnem redu osemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 17. redne seje, ki je bila 21. 12. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica:

3. Dopolnjena Predloga Proračunov Občine Ivančna Gorica za leto 2021 in 2022 (poročevalca: župan Dušan Strnad in Tatjana Božič);
3.1. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leti 2021 in 2022
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2021 (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

5. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Janez Radoš)

6. Predlogi Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman);
6.1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2120/5 k.o. 1829 – Veliko Globoko
6.2. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 768/2 k.o. 1820 – Gorenja vas
6.3. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1553/8 in 1553/9 obe k.o. 1781 – Polica
6.4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/19 k.o. 1803 – Metnaj
7. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica za leto 2021 (poročevalka: Rozalija Smrekar);

8. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
8.1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
8.2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica;
9. Vprašanja in predlogi.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki