Izpostavljamo

Občinski svet Občine Ivančna Gorica bo danes preko spleta izpeljal 16. redno sejo

Ivančna Gorica, 14.12.2020


Danes, 14. decembra 2020, bo ob 17. uri, potekala 16. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Seja bo izpeljana na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja.
Na dnevnem redu šestnajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 15. redne seje, ki je bila 19. 10. 2020 in 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je bila 20. 11. 2020 (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica:

3. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb za leto 2021 ( pitna voda, čiščenje in odvajanje odpad voda, ravnanje z odpadki, čiščenje greznic in MKČN) (poročevalka: Maja Perme);

4. Dopolnjen Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ivančna Gorica (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.)

5. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Gospodarska cona Škrjanče« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.);

6. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN S 3/a Kojina – I. faza« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o);

7. Dopolnjen Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas« (poročevalec: mag. Blaž Malenšek, Espri d.o.o.);

8. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);

9. Poročilo o realizaciji akcijskega programa za starosti prijazno Občino Ivančna Gorica za leto 2019 in 2020 (poročevalka: Milena Vrenčur);

10. Akcijski program Sveta za starosti prijazno Občino Ivančna Gorica za obdobje 2021 in 2022 (poročevalka: Milena Vrenčur);

11. Vprašanja in predlogi.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki