Izpostavljamo

Občinski svetniki zasedali prvič v letošnjem letu

Ivančna Gorica, 10.02.2020


10. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica je potekala 4. februarja, župan Dušan Strnad pa je v uvodu občinske svetnike in svetnice seznanil z aktualnim dogajanjem v občini. Z novim letom je začela delovati skupna občinska uprava 5G, občin Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica in Ig, katere ustanovitev je bila ena od lanskoletnih nalog Občinskega sveta. V januarju je bila uradno odprta tudi cesta Sobrače-Ježce, skoraj milijonska investicija, ki pa bo krajanom in uporabnikom omogočala večjo varnost v prometu in boljšo kvaliteto življenja. Župan je med drugim izpostavil tudi delovne sestanke svetov krajevnih skupnosti, na katerih se pogovarjajo o načrtih za prihodnja leta. Občinski svetniki bodo imeli kaj kmalu na mizah tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2020.
Sicer pa so bili na tokratni seji znova prisotni predstavniki Javnega komunalnega podjetja Grosuplje. Na decembrski seji so namreč občinski svetniki zavrnili dva izmed štirih elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev. Potrdili so elaborat za področje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda in za ravnanje z odpadki, zavrnili pa predlog cen za ravnanje s pitno vodo in izvajanje storitev greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Naj spomnimo, da so elaborati cen vsakoletna obveza, ki jih predpisuje zakonodaja. Z njimi se določi cena storitev na podlagi poslovnih načrtov in podatkov o obsegu izvajanja storitev preteklega leta, na ceno pa vpliva tudi vsakoletni poračun. Ker gre za izvajanje javne službe, podjetje ne sme ustvarjati dobička oz. zgube. Novi elaborat za oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo predvideva manjšo podražitev, kot je bila prvotno predvidena. Komunalno podjetje upa, da bo iz vodovodnega sistema Globočec možno še naprej vsaj delno prodajati vodo sosednji občini Žužemberk, ki se sicer priklaplja na novozgrajeni suhokranjski vodovod. Izpad prodaje bo namreč vplival na poslovanje komunalnega podjetja in posledično tudi na ceno vode za naše občane. Prav tako so upoštevali nižjo stopnjo izkoriščenosti novozgrajenega vodovoda na Leskovški planoti, torej nižjo amortizacijo in tako vsaj malo znižali prvotno predvideno podražitev cen za leto 2020. Tak predlog so občinski svetniki tudi potrdili, voda se bo na povprečno gospodinjstvo letos podražila za dobre 3 EUR, storitev čiščenja greznic in MKČN pa za približno 70 centov.
V nadaljevanju se je občinski svet seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, ki ga je podala predsednica Magdalena Urbančič. Nadzorni odbor je lani revidiral javne razpise za sofinanciranje dejavnosti društev in ni ugotovil nepravilnosti, opozoril pa na posamezne administrativne napake. Kot je bilo povedano v razpravi, se člani nadzornega odbora ustrezno izobražujejo, da bodo lahko opravili tudi preglede poslovanja javnih zavodov in krajevnih skupnosti.
 
Občinski svet je sprejel tudi načrt dela za leto 2020 in Letni program športa za leto 2020. Ta bo podlaga za javni razpis za dodeljevanje sredstev športnim društvom in klubom. Prav tako so občinski svetniki potrdili sklep o oprostitvi komunalnega prispevka za gradnjo novega gasilskega doma v Temenici, saj to odlok o oblikovanju komunalnega prispevka omogoča za investicije v nepremičnine javnega interesa. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti pa je zdaj sprejet tudi sklep o višini pogrebne pristojbine. Gre za prispevek v višini 50 evrov, ki ga bo naročnik pogreba moral plačati izvajalcu pogrebnih storitev, ta pa občini oz. krajevni skupnosti, ki je upravljalec pokopališča. Gre za pristojbino, ki bo nadomestila dosedanji t. i. prispevek za prvi pokop. To so sredstva, ki jih upravljalec pokopališča potrebuje za kritje nujnih stroškov vzdrževanja pokopališča. S tem sklepom je pristojbina enotna za vsa pokopališča v občini Ivančna Gorica.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki