Izpostavljamo

Danes bo potekala zadnja seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v letošnjem letu

Ivančna Gorica, 16.12.2019


Danes, 16. decembra 2019, se bo ob 17. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica (Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica), začela 9. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu devete redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje, ki je bila dne 18. 11. 2019 in realizacije sklepov 8. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Dopolnjen predlog sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč (poročevalka: Danijela Pirman);

4. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme, Stane Stopar )

5. Dopolnjen predlog Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar JKP, Rajko Peterlin);

6. Predlog Sklepa o višini grobnine in cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

7. Predlog Sklepa o opustitvi pokopališča Valična vas v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

8. Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalca: Mitja Dimitrij Hren in Andreja Lapanja)

9. Poročilo o realizaciji Akcijskega programa za starosti prijazno občino Ivančna Gorica (poročevalka: Milena Vrenčur);

10. Vprašanja in predlogiArhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki