Izpostavljamo

Danes bo potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 15.04.2019


Danes, 15. aprila 2019, se bo ob 16.30 uri, z ogledom prenove Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici, začela 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu. Seja se bo ob 17. uri nadaljevala v prostorih sejne sobe občine, po ustaljenem dnevnem redu.
Na dnevnem redu četrte redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila dne 4. 3. 2019 in realizacije sklepov 3. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);

4. Predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca (javna razgrnitev 2.4.2019 – 3.5.2019) (poročevalka: Simona Jereb, AB Jereb d.o.o., Grosuplje);

5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka (poročevalka: Silvija Umek, Savaprojekt Krško d.d.);

6. Predlog Sklepa za oprostitev plačila komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje gasilskega doma Stična, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Stična (poročevalka: Irena Lavrih);

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

8. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: dr. Janez Zupančič);

9. Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);

10. Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 2019 – 2022 (poročevalka: Maja Lampret);

11. Predlogi sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121 in 236/156 obe k.o. 1823 – Dob skupaj 181 m2;
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 620/12 in 619/1 obe k.o. 1817 – Radohova vas v skupni izmeri 756 m2;

12. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

13. Vprašanja in predlogi.
Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki