Izpostavljamo

Občinski svet na 3. redni seji sprejel dvoletna proračuna

Ivančna Gorica, 07.03.2019


V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je v ponedeljek, 4. marca 2019, potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo 14 točk.
Osrednja točka dnevnega reda je bil sprejem Proračuna Občine Ivančna Gorica za leti 2019 in 2020, s čimer so občinski svetniki postavili temelje za izvedbo načrtovanih projektov v prihodnjih dveh letih. Proračun za leto 2019 predvideva 14,9 mio EUR prihodkov ter 20,8 mio EUR odhodkov in predvideno zadolževanja v višini 3,3 mio evrov. Proračun za leto 2020 pa predvideva 15,1 mio EUR prihodkov ter 18,6 mio EUR odhodkov in predvideno zadolževanje za 2,5 mio evrov.
V nadaljevanju seje so sprejeli Program dela Občinskega sveta za leto 2019, s katerim se zagotavljajo pogoji za delovanje občinskega sveta in občine kot celote, potrdili elaborate in sprejeli višje cene komunalnih storitev v Občini Ivančna Gorica na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, sprejeli Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in imenovali Komisijo za sprejem otrok v vrtec.
Prav tako so sprejeli Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti in Sklep o uskladitvi meje občine Ivančna Gorica z mejo Občine Žužemberk.
S sprejemom Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica, kot koncesijskim aktom, so določili predmet in pogoje za opravljanje te službe.
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica pa so po sprejemu podali še v javno obravnavo v času med 5. 3. 2019 do 20. 3. 2019.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki