Izpostavljamo

Ivanški občinski svetniki zasedali na zadnji seji v tem mandatu

Ivančna Gorica, 28.09.2018


Ivanški svetniki so se v sredo, 26. 9. 2018, zbrali na eni izmed zadnjih sej v tem mandatu. Kot običajno na dosedanjih sejah, so tudi na tej soglasno sprejemali odločitve.
Med drugim so se seznanili s projektom kulturno upravnega centra v Ivančni Gorici. Ivančna Gorica bo v prihodnjih letih postala pomembno občinsko in regionalno središče, za kar je manjkal objekt za kulturo in upravo. V novi stavbi v centru občine, kjer so sedaj stari kulturni dom, tržnica in parkirišče, bo zgrajena knjižnica, sodobna kulturna dvorana in upravni prostori s podzemno garažo.
Sprejeli so Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica. Odlok podrobno določa predvsem višino turistične takse in promocijske takse, način plačevanja turistične takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse, nadzor in kazenske določbe. Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura, na osnovi slednje pa znaša promocijska taksa 0,40 euro. Skupna višina obeh taks bo 2 eura na osebo na dan.

Svetniki so podprli predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ivančna Gorica za šolsko leto 2018/2018. Sistemizacijo delovnih mest določi, na podlagi normativov in standardov, ravnatelj vrtca v soglasju z ustanoviteljem. V šolskem letu 2018/2019 bo tako organizirano 38 oddelkov vrtca na 10 lokacijah. V vrtec bo skupno lahko vključenih 700 otrok.

Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica, kjer se podrobneje določajo standardi storitev javne službe in potrdili Program ureditve javnih zelenih in utrjenih površin v Občini Ivančna Gorica, kjer je določena vsebina izvajanja ureditve javnih površin v občini.

Sprejeli so še sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za legalizacijo dela obstoječega objekta in dozidavo Gasilskega doma Metnaj, katerega investitorja sta Prostovoljno gasilsko društvo Metnaj in Krajevna skupnost Metnaj, sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018, imenovali novo članico občinske volilne komisije in podali pozitivno mnenje k imenovanju Milana Jevnikarja za ravnatelja Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
Sejo so zaključili v prijetnem vzdušju s skupnim fotografiranjem članic in članov občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki