Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali prvič v letu 2018

Ivančna Gorica, 15.02.2018


Danes, 15. februarja 2018, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 25. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu petindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje, ki je bila dne 13. 12. 2017 in realizacije sklepov 24. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
3. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Irena Lavrih);
4. Rebalans Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalka: Tatjana Božič);
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ivančna Gorica (poročevalec: Blaž Malenšek);
6. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme in Stane Stopar);
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica v letu 2017 (poročevalka: Magdalena Urbančič);
8. Predlog Letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Lampret);
9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz Proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);
10. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za dozidavo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in novogradnjo gasilskega doma z večnamensko dvorano Korinj, oporna zida, ograja in igrišče (poročevalka: Irena Lavrih);
11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična;
• Predlog Sklepa o imenovanju enega člana predstavnika ustanovitelja v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora;
12. Vprašanja in predlogi.
Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki