Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali še zadnjič v tem letu

Ivančna Gorica, 14.12.2016


Danes, 14. decembra 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 18. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu osemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje, ki je bila dne 23. 11. 2016 in realizacije sklepov 17. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Dopolnjen predlog novelacije Lokalnega razvojnega programa Občine Ivančna Gorica (poročevalec: Tomaž Smole);

4. Dopolnjen Predlog Odloka o Proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2017 in dopolnjen predlog Odloka o Proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (poročevalca: Dušan Strnad in Tatjana Božič);

5. Predlog programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Irena Lavrih);

6. Letni program športa v občini Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Olga Skubic);

7. Predstavitev Demografske študije za občino Ivančna Gorica do leta 2030 (poročevalec: Irena Hočevar, Acer d.o.o.);

8. Usklajen Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica 1 (SD OPN1) (poročevalki: Jelka Hudoklin in Irena Hočevar, Acer d.o.o.);

9. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica ob koncu mandatnega obdobja (poročevalec: Marjan Balant);

10. Predlog Sporazuma o sodelovanju pri zagotavljanju izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Velike Lašče(poročevalec: Stane Stopar, JKP Grosuplje);

11. Dopolnjen Predlog Odloka o občinskih cestah (poročevalca: Andrejka Miše Glavič, Anton Jereb);

12. Predlog
- Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
- Sklepa o ustanovitvi stavbne pravice (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

13. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi JD v k.o. Metnaj;
• Sklep o ukinitvi JD v k.o. Valična vas;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Muljava;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Češnjice;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Stična;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Zagradec;
• Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Podboršt.

14. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki