Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali trinajstič v tem mandatu

Ivančna Gorica, 11.04.2016


Danes, 11. aprila 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 13. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu trinajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje, ki je bila dne 7. 3. 2016 in realizacije sklepov 12. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);

3. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (poročevalka: Tatjana Božič);

4. Predlog Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Ivančna Gorica in predlog Posamičnega programa prodaje 19,2186 kapitalskega deleža Občine Ivančna Gorica v družbi Veterina Dobro-Grosuplje d.o.o. (poročevalka: Tatjana Božič);

5. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica v letu 2015 (poročevalec: Janez Zupančič);
- Skupno poročilo predstavnika ustanovitelja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica v letu 2015 (poročevalec: Alojz Šinkovec);

6. Poročilo o delu Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični za leto 2015 (poročevalec: Janez Peterlin);
- Skupno poročilo predstavnika ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični za leto 2015 (poročevalec: Uroš Dežman);

7. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Piskovka (poročevalec: Silvija Umek in Tatjana Zupančič iz podjetja Savaprojekt Krško);

8. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SD OPN1 (poročevalec: Jelka Hudoklin in Radovan Nikič iz podjetja Acer Novo mesto);

9. Seznanitev s Hidrološko hidravlično študijo za naselje Višnja Gora (poročevalec: Sonja Šiško Novak iz podjetja IS projekt);

10. Seznanitev s predlogom ureditve oglaševanja in turistično obvestilne signalizacije v naselju Ivančna Gorica (poročevalec: Tomaž Smole, Meta Špendal in Mojca Sterle iz podjetja ZMAS SI);

11. Seznanitev s predlogom umestitve fitnesa za starejše v naselju Ivančna Gorica in ureditvijo začasnih parkirišč (poročevalec: Irena Lavrih in Meta Špendal);

12. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« (poročevalka: Irena Lavrih);

13. Poročilo o postopku glede zakupa kmetijskih zemljišč (poročevalec: Tomaž Smole);

14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan)
- Predlog sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2016;
- Mnenje k imenovanju ravnateljice Javnega vzgojno zavoda Vrtec Ivančna Gorica;

15. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki