Izpostavljamo

Iz 11. redne seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 31.12.2015


V ponedeljek, 21. 12. 2015, je v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo trinajst točk.
Seja se je začela z obiskom skavtov iz Grosupljega, ki so tudi letos prinesli luč miru iz Betlehema in prebrali praznično poslanico. Tudi nadaljevanje je potekalo praznično, saj je predsednica Sveta župana za spremljanje problematike starejših občanov Milena Vrenčur predstavila rezultate javnega poziva, s katerim je svet pozval naše občane k izdelovanju novoletnih voščilnic za starejše občane. Na omenjeni poziv so se odzvala naša društva, vrtci, šole in drugi občani in posredovali nekaj manj kot 400 novoletnih voščilnic. Skupaj s članico komisije za ocenjevanje voščilnic Majdo Verbič so ob tej priložnosti podelile simbolične nagrade avtorjem najlepših in najbolj izvirnih voščilnic v posamezni starostni kategoriji. Nagrajeni avtorji so objavljeni tukaj. Prejete novoletne voščilnice so bile dane društvom upokojencev iz naše občine, ki so jih razdelili med svoje člane. Sledilo je še simbolično odprtje slikarske razstave v sejni sobi občana iz Zgornje Drage, g. Bena Štepica – Gajana. V nadaljevanju se je še predsednica Marija Erjavec v imenu vseh članic Društva podeželskih žena Ivanjščice zahvalila za dobro sodelovanje z občino. V znak pozornosti pa so za članice in člane občinske sveta napekle sladke dobrote.
Osrednja točka dnevnega reda je bil dopolnjen Predlog proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016. S sprejetim odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Svetniki so sprejeli Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana, ki predstavlja podlago za ustanovitev skupnega organa občin – vseh pogodbenih partnerjev v projektu RCERO Ljubljana – za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO Ljubljana. Sprejeli so tudi Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Ivančna Gorica in potrdili ceno storitev obdelave komunalnih odpadkov, ki se bo izvajala v RCERO Ljubljana. Prav tako so svetniki potrdili sklep o določitvi cene odlaganja komunalnih odpadkov v Občini Ivančna Gorica, ki se bo še naprej izvajalo na naši deponiji v Špaji dolini.
S sprejetim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica so svetniki določili območja, na katerih se v Občini Ivančna Gorica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavezance za plačilo, merila za določitev višine nadomestila ter merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila. Sprejeli pa so tudi sklep, s katerim so določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016.

Sprejeli so tudi dopolnjen predlog Odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica, s katerim so podrobneje določili naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v občini in njihovo financiranje in Lokalni program kulture Občine Ivančna Gorica 2015-2018, ki je temeljni dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz vloge kulture v občini in s katerim se določi javni interes za kulturo.

Svetniki so sprejeli še sklep o predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani in sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka, za nadzidavo in rekonstrukcijo obstoječega gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Ivančna Gorica, katerega investitor je PGD Ivančna Gorica.

Fotogalerija >>Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki