Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali že osmič v tem mandatu

Ivančna Gorica, 23.09.2015


Danes, 23. septembra 2015, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 8. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu. Pred začetkom seje bo ob 16. uri potekala otvoritev prenovljenega medicinskega laboratorija in ogled gradbišča novega prizidka k Zdravstvenemu domu v Ivančni Gorici.
Na dnevnem redu osme redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, ki je bila dne 6. julija 2015 in realizacije sklepov 7. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);
3. Predstavitev dopolnjenega osnutka OPPN gospodarska cona Piskovka (poročevalec: predstavnik podjetja Sava projekt Krško);
4. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica v letu 2014 (poročevalka: Maja Lampret);
5. Poročilo o delu Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica v letu 2014 (poročevalec: Jože Kastelic);
6. Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev (poročevalec: Stanislav Stopar):
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrba s pitno vodo Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami Občine Ivančna Gorica;
  • Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki Občine Ivančna Gorica;
7. Dopolnjen predlog Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v Občini Ivančna Gorica – II. obravnava (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
8. Dopolnjen predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ivančna Gorica– II. obravnava (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
9. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja/razpolaganja nepremičnega premoženja občine Ivančna Gorica za leto 2015 (poročevalka: Danijela Pirman);
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje – I. obravnava (poročevalka: Mojca Globokar Anžlovar);
11. Vprašanja in predlogi.
Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki