Izpostavljamo

7. redna seja občinskega sveta z ogledom gradnje novega gasilskega doma na Muljavi

Ivančna Gorica, 09.07.2015


OGLED NOVOGRADNJE GASILSKEGA DOMA NA MULJAVI


V ponedeljek, 6. julija 2015 so se župan Dušan Strnad in svetniki odzvali povabilu Prostovoljnega gasilskega društva Muljava in si pred začetkom 7. redne seje občinskega sveta ogledali novo zgrajeni gasilski dom na Muljavi. Poleg predstavnikov občine so se ogleda udeležili še Lojze Ljubič, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica, Lovro Markovič, poveljnik GZ Ivančna Gorica in Janez Drobnič, predsednik KS Muljava.

V ponedeljek, 6. julija 2015 so se župan Dušan Strnad in svetniki odzvali povabilu Prostovoljnega gasilskega društva Muljava in si ogledali novo zgrajeni gasilski dom na Muljavi. Poleg predstavnikov občine so se ogleda udeležili še Lojze Ljubič, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica, Lovro Markovič, poveljnik GZ Ivančna Gorica in Janez Drobnič, predsednik KS Muljava.
Po besedah predsednika PGD Muljava, Milana Bregarja, je bil stari dom zgrajen leta 1927 in delno adaptiran leta 1974 s prizidavo stolpa in sejne sobe. V starem domu ni bilo pitne vode, sanitarij in tudi drugače ni več zadoščal svojemu namenu. Veliko let se je iskalo primerno zemljišče za gradnjo novega doma, dve leti nazaj pa so ga uspeli odkupiti in takoj pričeli pridobivati ustrezna dovoljenja. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju so v sredini januarja 2015 pričeli z deli in dom zgradili do tretje gradbene faze. Celotna investicija projekta je ocenjena na 390.000 eur. Objekt jim zelo veliko pomeni, saj je dal nov zagon in veselje vsem članom v društvu in tudi ostalim krajanom. V društvu je vključenih preko 180 članov.

Lojze Ljubič, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica je povedal, da je to izreden dogodek in da so bili gasilski domovi načrtovani že v letu 2006, v prvem desetletnem planu, ki se je zaključil 31. 12. 2014. V naši občini je potrebno dokončati še začeti gasilski dom na Muljavi in na novo zgraditi gasilski dom na Korinju. Vseh 17 gasilskih društev v občini bo potem imelo gasilske domove po standardnih, ki so predpisani. Zelo ponosen je na organizacijo gasilstva v naši občini.
Župan Dušan Strnad je čestital gasilcem in krajanom, da so končno dobili možnost zidave novega objekta. Občina bo, v okviru možnosti in v skladu z načrtom investicij Gasilske zveze Ivančna Gorica, še naprej spodbujala gasilsko dejavnost, nabavo opreme in gradnjo gasilskih domov. Potrebno bo ravnati v smislu res dobrega gospodarja, ker situacija na področju financiranja občin ni zavidljiva. Občina v proračunu za gasilstvo vsako leto nameni določena sredstva, tako je za leto 2015 namenjenih skupaj 196.000 eur. Pohvalil je dobro sodelovanje z Gasilsko zvezo Ivančna Gorica.

»Gasilstvo v naši občini ima globoke in trdne korenine, preko 20 % naših občanov je gasilcev in seveda to pomeni veliko trdnost, varnost, ne samo na področju gasilstva in varstva pred požari ampak tudi pred vsemi drugimi nesrečami, ki doletijo ljudi in okolje. V manjših krajih, kjer gasilska društva delujejo, so pogosto tudi nosilci družabnega življenja in razvoja kraja.«
   
Lovro Markovič, poveljnik Gasilske zveze Ivančna Gorica, je prav tako čestital članom društva in krajanom, da so privarčevali toliko denarja in se lotili gradnje novega doma. Povedal je še, da je veliko število gasilcev v Sloveniji, vendar pa, ko pride do katastrofe, jih ni nič preveč. »Intervencija se zgodi hitro, sanacija po nesreči pa traja veliko dlje.«

Predsednik Krajevne skupnosti Muljava Janez Drobnič je povedal, da je krajevna skupnost zelo povezana z gasilstvom in bo po svojih zmožnostih pomagala pri dokončanju doma.

Sledil je ogled gradbišča, na katerem so se člani občinskega sveta in drugi gostje lahko prepričali o tem, da Muljava in s tem tudi občina, dobiva sodoben objekt.

IZ 7. SEJA OBČINSKEGA SVETA


7. redno sejo so svetniki nadaljevali v sejni sobi občine Ivančna Gorica. Na dnevnem redu je bilo petnajst točk.
Med osrednje točke lahko izpostavimo sprejem Odloka o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ivančna Gorica, s katerim je Krajevna skupnost Višnja Gora opredeljena za izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo za naselja, ki se oskrbujejo z vodo iz izvira Jeromščica. Ker vodovod oskrbuje območje z več kakor 50 prebivalci, mora imeti javni vodovod upravljavca, ki je pravna oseba in v skladu s predpisi izvaja javno službo. V roku šestih mesecev, po izdaji sklepa o imenovanju upravljavca vodovoda, mora svet Krajevne skupnosti Višnja Gora vzpostavitvi upravljanje vodovoda v skladu z zakonodajo.
Občinski svet je na tokratni seji sprejel tudi Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na območju občine Ivančna Gorica ter Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Ivančna Gorica. Nova pravilnika sta bila sprejeta na podlagi novih odlokov in sicer Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica iz leta 2013 ter Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ivančna Gorica iz leta 2014.
Izpostavimo lahko tudi deseto točko dnevnega reda, kjer so svetniki sprejeli Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015- 2020. Nov pravilnik je bilo potrebno sprejeti, ker je bilo staro programsko obdobje zaključeno s koncem leta 2014.

Sprejet je bil Odlok o ustanovitvi Vrtca Ivančna Gorica, v katerem je bil med drugim upoštevan nov naslov vrtca Ivančna Gorica, nova enota vrtca na Krki ter uvedba programa s prilagojenim programom. Hkrati je bil sprejet tudi čistopis celotnega odloka.
Pri štirinajsti točki dnevnega reda so svetniki sprejeli sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za priključitev gasilskega doma Višnja Gora, katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Višnja Gora na novo javno kanalizacijsko omrežje in sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za novogradnjo »Gasilskega doma Korinj« , katerega investitor je Prostovoljno gasilsko društvo Korinj.
Svetniki so na seji prisluhnili še poročilu o delu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2014. Svetnike je zanimalo, glede na to, da je bil prvič na seji prisoten novi direktor Stane Stopar, kakšna je vizija razvoja komunalnega podjetja v prihodnje. Pri tej točki je bilo kar precej razprave.
 
V javno obravnavo sta bila podana predlog Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica in predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ivančna Gorica. Rok za oddajo pripomb za oba predloga je 24. 7. 2015.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki