Izpostavljamo

Iz 2. seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 05.12.2014


V ponedeljek 1. decembra 2014 je potekala 2. seja Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014-2018. Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava Predloga proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015.
Na gradbišču je občinske svetnike nagovoril zagraški župnik g. Sašo Kovač.

Seja se je začela z ogledom gradbišča v Zagradcu, kjer Občina Ivančna Gorica gradi novo podružnično šolo s popolnim devetletnim programom in enoto vrtca. Po nadaljevanju v Ivančni Gorici je Občinski svet najprej obravnaval poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja in sprejel na predlog komisije sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, sklep o imenovanju direktorja Zavoda Prijetno domače in mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Stična. Direktor zavoda je postal za dobo petih let dosedanji vršilec dolžnosti Miha Genorio, Občinski svet pa je dal pozitivno mnenje k imenovanju za ravnatelja, dosedanjemu ravnatelju Marjanu Potokarju.
Osrednja točka dnevnega reda je bila obravnava Predloga proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015. Predlog proračuna predvideva 14.916.529,16 evrov prihodkov in 18.538.145,34 evrov odhodkov. Uravnoteženje proračuna bo možno s prenosom sredstev na računu občine v višini 2.021.616,18 evrov in po potrebi tudi z zadolževanjem v višini 1.600.000 evrov. Občinski svet je po razpravi sprejel sklep o javni razpravi predloga proračuna, ki poteka do 10. decembra 2014.
Že pred obravnavo predloga proračuna pa so Občinski svetniki in svetnice obravnavali predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica. Ministrstvo za finance je za leto 2015 predvidelo znižanje povprečnine in ukinitev sredstev za investicije občinam. Kot nadomestitev izpada prihodkov je ministrstvo predlagalo, da občine sredstva nadomestijo s tem, da odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na podlagi evidenc registra nepremičnin Geodetske uprave RS. Evidence je država uredila v času priprav na uvedbo Davka na nepremičnine. V občini Ivančna Gorica je v rabi še vedno odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Grosuplje iz l. 1987, ki ga je sprejel Občinski svet novoustanovljene Občine Ivančna Gorica decembra 1994. Po tem odloku sedaj plačujejo nadomestilo le zavezanci iz naselij Ivančna Gorica, Stična, Višnja Gora, Šentvid pri Stični, Zagradec in Fužina, novi odlok pa predvideva nadomestilo za vse zavezance na celotnem območju občine, razen nekaterih izjem. O odloku bodo po obravnavi pristojnih odborov občinski svetniki ponovno obravnavali na naslednji seji.

Občinski svet se je na seji seznanil še s poročilom o delu Upravne enote Grosuplje in Krajevnega urada Ivančna Gorica, ki ga je podala načelnica upravne enote mag. Lorena Goričan. Slednja je Občinski svet seznanila tudi s težavami, ki jih ima upravna enota pri zagotavljanju sredstev za materialno poslovanje, saj primanjkuje sredstev za najemnino prostorov v katerih krajevni urad deluje sicer zelo uspešno.

Občinski svet je še sprejel sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2014/2015. Občinsko štipendijo v višini 100,00 evrov mesečno bo prejemalo 16 dijakov in 13 študentov.
Občinski svet se je na seji seznanil tudi s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za osrednjeslovensko statistično regijo.

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki