Izpostavljamo

Iz 27. seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 06.07.2013


V četrtek je potekala 27. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, na kateri so svetniki in svetnice obravnavali obširen dnevni red. Uvodoma so se seznanili s projektom dozidave vrtca v Višnji Gori. Jeseni se namreč načrtuje gradnja montažnega prizidka k vrtcu, ki bo obsegal dva nova oddelka.
Župan Dušan Strnad je uvodoma seznanil Občinski svet tudi o ostalih investicijah, ki so v teku, oz. se bodo začele v bližnji prihodnosti. Mednje zagotovo sodi gradnja šole in vrtca v Zagradcu in začetek gradnje kanalizacije Vir-Ivančna Gorica. Prav v petek 6. julija je potekal podpis pogodbe za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke (3. sklop), iz katerega se bo gradila kanalizacija Višnja Gora-Ivančna Gorica, Vir-Ivančna Gorica in rekonstrukcija čistilne naprave Ivančna Gorica. Prav tako je podpisana tudi pogodba z izvajalcem obnove in energetske javne razsvetljave v občini Ivančna Gorica. Slednji projekt bo sofinanciran s strani razpisa družbe Petrol, med tem, ko gre v primeru gradnje kanalizacij za sofinanciranje s strani evropskega kohezijskega sklada.
Občinski svet se je na seji seznanil s poročilom Zveze kulturnih društev Ivančna Gorica za leto 2012, sprejel spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva, dopolnitve odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, Strategijo razvoja turizma v občini Ivančna Gorica, in odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Ivančna Gorica.
Prav tako je bila potrjena sestava skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (LUR) za mandatno obdobje 2014-2020, na kateri je kot predstavnik naše občine župan Dušan Strnad, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pa so bili sprejeti za člane sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica Alojz Šinkovec (občinski svetnik), Anton Kralj (predsednik KS Ivančna Gorica), Tatjana Zadel (upokojenka), Jože Gregor Strah (uslužbenec). Za predstavnika lokalne skupnosti v svetu Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični pa Janez Mežan, občinski svetnik.

Občinski svet je z dopolnitvijo letnega načrta nepremičnin sprejel tudi odločitev, o prodaji stavbe nekdanje šole na Korinju, kjer PGD Korinj načrtuje gradnjo novega gasilskega doma z večnamenskim kulturnim prostorom.
Občinski svet se bo kljub času dopustov sešel tudi v avgustu, saj se v kratkem pričakuje še zadnje soglasje od Ministrstva za kmetijstvo v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom, katerega pri torej Občinski svet lahko sprejel še pred koncem poletja.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki