Izpostavljamo

Iz majske seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 03.06.2013


26. redna seja Občinskega sveta je potekala 21. maja in tudi tokrat je bila zaznamovana s kulturnim pridihom. V uvodu seje je potekala otvoritev razstave skulptur Društva kiparjev z motorno žago, ki ima sedež v naši občini, člani pa prihajajo z različnih koncev Slovenije. Tako društvo kot prihajajoči Festival kiparjev z motorno žago (Gradišče, 7.-9. junij) je predstavil predsednik društva in naš rojak Vlado Cencel.
V nadaljevanju seje je župan Dušan Strnad predstavil aktualno dogajanje v občini, zlasti pa je bilo zanimiva informacija o bližnjem začetku gradnje kanalizacije iz kohezijskih sredstev. Gradnja povezovalnega kraka Vir-Ivančna Gorica, Višnja Gora-Ivančna Gorica in rekonstrukcija čistilne naprave v Ivančni Gorici bo namreč sofinancirana z evropskimi kohezijskimi sredstvi v višini 70 odstotkov celotne investicije. Začetek gradnje se pričakuje še letos.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet potrdil letošnje občinske nagrajence, ki so priznanja in nagrade prejeli na osrednji svečanosti ob občinskem prazniku. Nagrajenci so podrobneje predstavljeni na strani 2 in 3.
Občinski svet je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica. Trenutno je v teku prav razpis za izbiro izvajalca za prenovo javne razsvetljave v občini. Izbranemu izvajalcu se bo koncesija za opravljanje te dejavnosti podelila za deset let.

Direktorica Mestne knjižnice Grosuplje, Roža Kek, je predstavila poročilo o delovanju knjižnice v lanskem letu. Še posebej je izrazila zadovoljstvo, da je lani prišlo do ponovne oživitve oddelka krajevne knjižnice na Krki, razveseljivo pa je, da se število uporabnikov knjižnice v naši občini stalno povečuje.
Direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Tomaž Rigler, je Občinski svet seznanil s poročilom o delovanju podjetja v lanskem letu, svetniki in svetnice pa so imeli pred seboj tudi elaborat za določitev cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Razpravljali so predvsem o vzrokih za izgubo v poslovanju podjetja. Med predlogi za racionalizacijo stroškov so npr. tudi možnost odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev enkrat mesečno, ali individualno pobiranje (morda celo odkup) starega papirja, saj ga sedaj iz skupnih zabojnikov večinoma poberejo nepooblaščene osebe.

Občinski svet je sprejel dopolnitve pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov, odlok o zapuščenih vozilih in nepravilno parkiranih vozilih, spremembe in dopolnitve OPPN S1/a Centov hrib (kavka) ter odlok o razširitvi modre cone v središču Ivančne Gorice. S slednjim se omejeno parkiranje v modri coni širi na parkirišče pred zdravstvenim domom, saj se je do sedaj dogajalo, da pacienti pogosto niso dobili parkirnega mesta zaradi vozil, ki so tam parkirana ves dan. Omejeno parkiranje za čas treh ur bo pripomoglo, da bo pred zdravstvenim domom dovolj parkirnih površin za njihove uporabnike. Več o modri coni si lahko preberete v sosednjem prispevku.
Obsežno gradivo pa je zajemal tudi predlog Strategije razvoja turizma občine Ivančna Gorica, ki ga je Občinski svet dal v javno obravnavo in je za zainteresirano javnost dostopen na spletnih straneh občine.

Občinski svet je potrdil tudi predstavnika lokalne skupnosti v svetu Srednje šole Josipa Jurčiča (Julija Pajk) in predstavnika ustanovitelja v svetu Glasbene šole Grosuplje (Vera Hribar).


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki