Izpostavljamo

Iz aprilske seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 30.04.2013


25. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica je potekala v sredo 24. aprila. Na njej so se svetniki in svetnice seznanili z nekaterimi aktualnostmi, kot je priprava projektov za novo šolo v Zagradcu, sprejeli tri odloke in se seznanili tudi s poročili naših javnih zavodov.


Uvod v 25. sejo Občinskega sveta je minil v znamenju predstavitve projektov za novo osnovno šolo v Zagradcu. Kot je že bilo predstavljeno javnosti se bo nova šola gradila na mestu dosedanje in bo omogočala devetletni šolski program, s čimer bo razbremenjena matična OŠ Stična. Šola bo poleg knjižnice in telovadnice imela tudi dva oddelka vrtca. Projekt nove šole krajani toplo pozdravljajo, sredstva za gradnjo pa so že zagotovljena v proračunu za leto 2013 in 2014. Žal za zdaj ni uspelo pridobiti sofinancerskih sredstev s strani države. Občinska uprava pa intenzivno dela na pripravah za začetek gradnje, predvideva se, da bi v maju pripravili dokumentacijo potrebno za vlogo za gradbeno dovoljenje, seveda pa bo pred tem potrebo počakati še na dokončni sprejem Občinskega prostorskega načrta. Začetek gradnje se tako načrtuje v drugi polovici letošnjega leta.

Svetniki so se seznanili s projektno dokumentacijo, v razpravi pa je bilo slišati kar nekaj različnih mnenj, zlasti je še odprto vprašanje ureditve prometnega režima in priključitve na regionalno cesto. Problematika lokacije kjer bo zrasla nova šola je zlasti omejen prostor, ki vpliva tudi na načrtovanje gradnje, svetniki in svetnice so se s tem v zvezi v razpravi kar nekajkrat dotaknili tudi predvidene telovadnice, ki bo velikosti košarkarskega igrišča.

V nadaljevanju so člani Občinskega sveta sprejeli dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne, odpadne in padavinske vode na območju Občina Ivančna Gorica, prav tako že v drugič pa so obravnavali Odlok o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica. Po objavi v Uradnem listu, bosta oba odloka javnosti na voljo tudi na spletni strani občine.

Že drugič pa so člani Občinskega sveta obravnavali tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančni Gorica, sprejeti predlog odloka bo sedaj šel v obravnavo Direkciji RS za ceste, ki mora dati soglasje.

Na seji so se svetniki in svetnice seznanili tudi s poročili treh javnih zavodov za leto 2012; Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Vzgojno varstvenega zavod Vrtec Ivančna Gorica in Center za socialno delo Grosuplje. Vsa tri poročila so dostopna v gradivu za 25. sejo.

Ob kocu seje so bili na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja sprejeti naslednji sklepi: za predstavnike ustanovitelja v svet Vrtca Ivančna Gorica so bil imenovani Irena Brodnjak, Stanko Kuplenk, Urška Rus, v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Majda Verbič, Ignacij Kastelic ml. in Marina Koščak, (občinska svetnica), predstavnik občine v komisiji za sprejem otrok v vrtec pa je postala Darka Zupanc Puš.

Občinski svet ni potrdil predloga o imenovanju Marinke Piškur za predstavnico lokalne skupnosti v svetu Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

Prostori sejne sobe v kateri je potekala seja Občinskega sveta so bili ob tej priložnosti okrašeni z razstavljenimi slikami članov Kulturnega društva likovnikov Ferda Vesela.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki