Izpostavljamo

Iz 14. seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 01.03.2012


Občinski svet Občine Ivančna Gorica se je v sredo 29. februarja sešel na 14. redni seji. Na dnevnem redu seje je bilo devet točk.

Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji v letu 2011, ki ga je podala inšpektorica Helena Kozlevčar. V razpravi je bil dan velik poudarek tudi začetku delovanja občinskega redarstva, ki ima za občini Ivančna Gorica in Litija sedež v Ivančni Gorici.
Občinski svet se je seznanil tudi s programom dela Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, ki ga je podal predsednik Cvetko Zupančič. Iz programa je razvidno, da odbor načrtuje v letošnjem letu izvesti tudi nadzor nad delovanjem zavetišča Meli center glede izvajanja javne službe za leti 2009 in 2010 in poslovanje ene izmed krajevnih skupnosti v naši občini v letu 2011.
Na dnevnem redu je bil tudi sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica. Višina cene programov se spreminja zaradi upoštevanja funkcionalnih stroškov objekta srednje šole v katerem deluje enota Pikapolonice. Po novem bo najem brezplačen, poravnalo pa se bo stroške energentov za poslovanje petih oddelkov enote vrtca Pikapolonica v Ivančni Gorici, ki se odvija v srednji šoli. Stroške se vključi med stroške materiala in storitev, ki so element cene vrtca, izračunane po Metodologiji za izračun cene vrtca. Cena se za uporabnike vrtca, torej za starše spremeni minimalno le za nekaj centov.
Sprejet je bil tudi sklep o spremembi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo za naše občane izvaja osebje Doma starejših občanov Grosuplje. Cena ene efektivne ure ostaja nespremenjena, torej 19,78 eur, spremeni pa se delež cene, ki jo mora plačati uporabnik, po novem je to 7,00 evrov. Razliko do polne cene krije občina.
V imenu Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja in priznanja je poročal predsednik komisije Milan Jevnikar in sicer o dveh zadevah. Občinski svet je namreč sprejemal nov odlok o priznanjih in nagradah občine Ivančna Gorica, ki bo po novem opredeljeval tudi podelitev novega priznanja »Plaketa Miha Kastelica«. Plaketa se bo podeljevala posameznikom, društvom in drugim organizacijam, ki so pomembno prispevali k ohranjanju naše kulturne in etnološke dediščine. Odlok po novem opredeljuje tudi maksimalno število priznanj in nagrad, ki se podeljujejo v tekočem letu. Občinski svet je na predlog komisije podal tudi soglasje k imenovanju Janeza Peterlina za ravnatelja OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, za novo mandatno obdobje.
Na začetku tokratne seje je potekala tudi otvoritev nove slikarske razstave v sejni dvorani, Adele Margite Petan iz Ivančne Gorice.

Vabljeni k ogledu videoposnetka povabila na 19. Jurčičev pohod ...... in ogledu video izseka o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstvaArhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki