Izpostavljamo

Iz prve seje Občinskega sveta v letu 2012

Ivančna Gorica, 26.01.2012


Včeraj se je Občinski svet Občine Ivančna Gorica sešel prvič v letu 2012, skupno pa že na 13. redni seji. Kot je v navadi, je uvodoma župan Dušan Strnad predstavil aktualno dogajanje v občini, nato pa so svetniki in svetnice nadaljevali z obravnavo dnevnega reda.
Gledano z vidika prihodnosti občine je bilo sprejemanje Lokalnega razvojnega programa občine Ivančna Gorica najpomembnejša točka tokratne seje. Z osnutkom razvojnega programa se je Občinski svet seznanil že na seji v začetku decembra, sedaj pa je bil po javni razpravi dokument nared za končno potrditev. V njem so zapisani prednostni projekti in smernice razvoja naše občine za prihodnje obdobje do leta 2018. Ko bo pripravljen čistopis razvojnega programa bo objavljen tudi na spletni strani Občine.
Za nadaljnje delo Občinskega sveta je bilo pomembno sprejetje programa dela za leto 2012, po katerem bo Občinski svet imel začrtano delo na sejah v letu 2012, ki bodo sklicana predvidoma mesečno. Program se običajno tekom leta še dopolnjuje.

Tokratna seja je bila pomembna tudi z vidika vseh kulturnih in športnih društev v naši občini. Prav ti področji predstavljata najpomembnejši delež med delujočimi društvi v občini. Svetniki in svetnice so obravnavali predlog novih pravilnikov po katerih se bo vsako leto izvajal javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih in športnih društev oz. zvez. V minulih letih se je namreč pri izvajanju javnega razpisa pojavilo kar nekaj predlogov, kako vrednotenje in obravnavo prijavljenih programov še izboljšati. Tako so novi pravilniki nastali tudi s pomočjo zainteresirane javnosti, torej z Zvezo kulturnih društev in z Zvezo športnih društev občine Ivančna Gorica. Po objavi obeh pravilnikov v Uradnem listu RS, bosta objavljena tudi javna razpisa za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in športnih društev za letošnje leto. Razpisa bosta objavljena na spletni strani občine in v marčevski številki Klasja. Občinski svet je sprejel tudi Letni program športa za leto 2012.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet imenoval za predstavnika Občine v svetu območne izpostave Javnega slada RS za kulturne dejavnosti, Anico Čuček (KD Vidovo) in Milana Lampreta (KD Stična).

Ob koncu seje je Občinski svet sprejel tudi Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji cest v občini Ivančna Gorica. S spremembo odloka se je del javne poti med šolskim centrom v Ivančni Gorici in Virom pri Stični izvzel iz kategorizacije. Sprejetje takšne odločitve je posledica urejanja zemljiških razmerij med Občino Ivančna Gorica in zasebnim lastnikom zemljišča ob dotični cesti, ureditev teh razmerij pa je naložilo Ustavno sodišče. Sedaj bo torej omenjena povezovalna cesta le pešpot, saj bo izvzeti del, ki naj bi bil na zasebnem zemljišču, zaprt za promet. Predvideva se da bo Občina pristopila k odkupu sosednjega zemljišča, kar bi omogočalo ponovno vzpostavitev ceste za promet.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki