Izpostavljamo

Iz 9. seje Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 22.09.2011


V sredo 21. septembra 2011 je Občinski svet Občine Ivančna Gorica zasedal na svoji 9. redni seji.

Predlagani dnevni red je bil pred začetkom seje dopolnjen s točko Sklep o pristopu Območnemu razvojnemu partnerstvu Središča Slovenije. Župan Dušan Strnad je po sprejemu zapisnika zadnje seje predstavil aktualno dogajanje v občini v juliju in avgustu. Sledila je že omenjena točka o pristopu k Razvojnemu partnerstvu Središča Slovenije. Delovanje Razvojnega partnerstva je predstavila Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, ki je koordinator in izvajalec programov partnerstva. Partnerstvo se promovira pod blagovno znamko Srce Slovenije. Po razpravi so svetniki in svetnice sprejeli sklep o podpisu aneksa o pristopu.

Zakonsko obvezna točka je bilo sprejemanje informacije o 6-mesečni realizaciji proračuna občine. Iz nje je razvidno da je bilo v prvi polovici letošnjega leta realiziranih 28,5 odstotkov sredstev, to je 4,7 mio evrov. Župan je zlasti poudaril, da je narava dela takšna, da se proračun intenzivneje realizira v drugi polovici leta, ko so zaključeni razpisni postopki in so investicije v teku.

V nadaljevanju je oblikovalec Robert Kuhar predstavil osnutek prenovljene celostne grafične podobe občine. Občina je ob pripravi novih turistično-informativnih tabel razvila sistem vidne komunikacije v obliki znakov vodilnih krajev v občini za promocijske, zlasti turistične namene. S tem v zvezi se je razvil tudi promocijski znak občine z geslom. Uradni grb občine Ivančna Gorica za zdaj ostaja nespremenjen.

Dalj časa je potekala razprava ob sprejemanju osnutka novega Poslovnika o delu Občinskega sveta. Po obravnavi osnutka je bil sprejet sklep, da se v petek 23. septembra objavi na spletnih straneh občine dopolnjen osnutek poslovnika, na kar sledi javna razprava do 10. oktobra. Na naslednji seji bo Občinski svet obravnaval predlog poslovnika na katerega se bo lahko podalo predloge in pripombe samo v obliki pisnih amandmajev.

V vrsti številnih poročil s katerimi se je na zadnjih sejah seznanil Občinski svet je bilo sedaj na vrsti še poročilo o delovanju Kmetijsko svetovalne službe Ivančna Gorica. Občinski svet se je seznanil z značilnostmi kmetijstva v naši občini in nalogami, ki jih svetovalna služba izvaja. Zanimiva vprašanja so se nanašala tudi na lokalno samooskrbo, ki je v zadnjih časih vse bolj aktualna tudi v naši občini.

Ob koncu seje je bil v obravnavi še osnutek Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju občine Ivančna Gorica. Do konca leta 2017 bo namreč potrebno na vsem območju občine urediti čiščenje odpadnih voda in sicer bodisi z javnim kanalizacijskim omrežjem, bodisi z zasebnimi malimi čistilnimi napravami. V naši občini je samo 34 naselij v katerih je predvidena kanalizacija, v vseh ostalih (približno 100 naselij) pa bodo morala gospodinjstva v naslednjih šestih letih zgraditi male čistilne naprave. Osnutek pravilnika predvideva, da bi vsak investitor, lastnik enostanovanjskega objekta, prejel 800 evrov subvencije, kar bi glede na število gospodinjstev bremenilo občinski proračun v šestih letih v višini 2,5 milijona evrov. Obstaja tudi možnost, da se več gospodinjstev poveže na eno malo čistilno napravo s čimer se investicija poceni, saj lahko tudi v tem primeru vsako gospodinjstvo uveljavlja subvencijo. Sredstva bi se vsako leto delila glede na javni razpis.

V zvezi s tem pravilnikom je v razpravi ostalo še več odprtih vprašanj, zato bo na naslednji seji Občinski svet ponovno obravnaval osnutek.

Fotogalerija s seje

 


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki