Izpostavljamo

4. redna seja Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 09.02.2011


S K L I C U J E M

4. redno sejo Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

v mandatnem obdobju 2010 - 2014


ki bo v SREDO, 16. februarja 2011,

- ob 16.00 uri ogled podružnične šole in Vrtca na Krki

- ob 17.00 uri začetek seje v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna GoricaPredlagam naslednji
D N E V N I R E D:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, ki je bila 31.1.2011 in realizacije sklepov 3. seje (poročevalka: Danijela Pirman);
2. Vprašanja in predlogi;
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Tatjana Božič);
4. Osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec (poročevalci: župan Dušan Strnad, Marija Okorn, Branka Kovaček);
5. Informacija o delu Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica (poročevalci: župan Dušan Strnad, Barbara Rigler);
6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji (poročevalci: župan Dušan Strnad, direktor Janez Radoš, Helena Kozlevčar);
7. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje v Gabrovčcu – Virje (poročevalci: župan Dušan Strnad, Meta Špendal, Ivanka Kraljič);
8. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Milan Jevnikar);


Gradivo za točke dnevnega reda 4. seje je priloženo, razen za točko 8. dnevnega reda, katero boste prejeli naknadno oziroma vam bo dana na mizo.

Lep pozdrav!
OBČINA IVANČNA GORICA
ŽUPAN
D u š a n S t r n a dVABLJENI:
- člani občinskega sveta
- Cvetko Zupančič, predsednik Nadzornega odbora občine Ivančna Gorica
- Janez Radoš, direktor občinske uprave
- Strokovni sodelavci Občinske uprave
- Branka Kovaček, ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica,
- Barbara Rigler, vodja izpostave JSKD OI Ivančna Gorica
- Helena Kozlevčar, medobčinska inšpektorica
- Ivanka Kraljič, predstavnica podjetja, Proplan, s.p.,
- mediji


V VEDNOST:
- Politične stranke v občini
- Občinski javni zavodi

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki