Izpostavljamo

2. redna seja Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 09.12.2010


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004 in 36/2007) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/99 in 4/01)

S K L I C U J E M

2. redno sejo Občinskega sveta občine Ivančna Gorica

v mandatnem obdobju 2010 - 2014


ki bo v SREDO 15. decembra 2010 ob 17.00 uri

v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna GoricaPredlagam naslednji

D N E V N I R E D:


1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje, ki je bila 10.11.2010 (poročevalka: Danijela Pirman);

2. Vprašanja in predlogi;

2.1. Predlog Občinskega odbora DeSUS Ivančna Gorica o ustanovitvi Odbora za problematiko starejših občanov (poročevalka: Milena Vrenčur predsednica OO DeSUS);

3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Milan Jevnikar);

4. Sprememba Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (poročevalci: župan Dušan Strnad, direktor Janez Radoš, Jure Gorec, Helena Kozlevčar);

5. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Bernarda Kutnar);

6. Seznanitev s sanacijskim načrtom Nogometnega kluba Livar Ivančna Gorica po sklepu sprejetem na 30. seji Občinskega sveta dne 08.07.2010 (poročevalca: župan Dušan Strnad, Janez Hrovat);

7. Dogovor o postopkih sprejemanja novega Statuta Občine Ivančna Gorica in Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (poročevalec: župan Dušan Strnad);

Gradivo za točke dnevnega reda je priloženo, razen za točko 3, katero boste prejeli naknadno in točko 7, ki je na vpogled na intranet strani Občine Ivančna Gorica. Navodilo za dostop (uporabniško ime in geslo) dobite, dne 9.12.2010, na vaš elektronski naslov.

Želim, da delovno sejo zaključimo do 19.00 ure. Po seji vas vljudno vabim na novoletno srečanje v gostišče Jap pri Temenici.

ŽUPAN
D u š a n   S t r n a d


Vabljeni:

- člani občinskega sveta
- Janez Radoš, direktor občinske uprave
- Strokovni sodelavci Občinske uprave
- Helena Kozlevčar, Medobčinska inšpektorica, k 4. točki dnevnega reda
- Janez Hrovat, predsednik NK Livar Ivančna Gorica, k 6. točki dnevnega reda
- mediji


***
Video posnetki in fotografije s sej občinskega sveta »

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki