Izpostavljamo

24. seja Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 27.11.2009


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/99 in 4/01)

S K L I C U J E M
24. redno sejo Občinskega sveta občine Ivančna Gorica
v mandatnem obdobju 2006 - 2010

ki bo v ČETRTEK, dne 3. decembra 2009 ob 17.00 uri
v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna GoricaPredlagam naslednji

D N E V N I R E D:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje, ki je bila 29.09.2009 in 4. Korespondenčne seje, ki je bila 02.11.2009 ter realizacija sklepov (poročevalka: Danijela Pirman);

2. Vprašanja in predlogi;
2.1 Informacija o poteku aktivnosti vezanih na deponijo Špaja dolina (poročevalca: župan Jernej Lampret, direktor JKP Grosuplje Tomaž Rigler);
2.2. Informacija o stanju občinskih stanovanj (poročevalca: župan Jernej Lampret, direktor Janez Radoš);

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2009
3.1. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (poročevalca: župan Jernej Lampret, Tatjana Božič);

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Lokacijskega načrta S3/c – Kojina (poročevalci: župan Jernej Lampret, Meta Špendal, Blaž Malenšek in predstavniki podjetja Arhlinea);

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (poročevalca: župan Jernej Lampret, Gvido Modrijan);

6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (poročevalci: župan Jernej Lampret, Rajko Peterlin, predstavnik podjetja Aliansa g. Aleks Jan);

7. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1387/17, 1387/16, k.o. Metnaj in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 3/2 in 4/2, k.o. Metnaj;

7.1. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2527/2, v k.o. Višnje in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. *56, k.o. Višnje;

7.2. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 816/2, 816/3 v k.o. Muljava in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 114/4, k.o. Muljava in parc. št. 977/9, 971/2, k.o. Vrhe; (poročevalca: župan Jernej Lampret, Danijela Pirman);


OBČINA IVANČNA GORICA
OBČINSKI SVET
ŽUPAN
Jernej Lampret, l.r.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 231 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki