Izpostavljamo

28. seja Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 27.03.2010


Župan Jernej Lampret sklicuje dne 30. marca 2010, 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, s pričetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine, Sokolska ulica 5.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivancna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004 in 36/07) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ivancna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivancna Gorica, št. 5/99 in 4/01)

SKLICUJEM
28. redno sejo Občinskega sveta občine Ivancna Gorica
v mandatnem obdobju 2006 - 2010
ki bo v torek, dne 30. marca 2010 ob 17.00 uri v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir, Sokolska ulica 5, Ivancna Gorica


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje, ki je bila 22.12.2009 in realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. Korespondenčne seje, ki je bila 11.02.2010 ter potrditev zapisnika 27. seje, ki je bila 16.03.2010 (poročevalka: Danijela Pirman);

2. Vprašanja in predlogi;

3. Zaključni račun proračuna Občine Ivancna Gorica za leto 2009 (poročevalca: župan Jernej Lampret, Tatjana Božič) in
3.1. Premoženjska bilanca občine Ivancna Gorica na dan, 31.12.2009;

4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivancna Gorica od konstituiranja 2006 do zaključka leta 2008 (poročevalec: predsednik Janko Tomažin);

5. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivancna Gorica u nekaterimi izhodišči o delovanju vrtca v prihodnje (poročevalca: župan Jernej Lampret, Marija Okorn);

6. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pare. št. 835, k.o. Gorenja vas in predlog Sklepa o odtujitvi nepremičnine pare. št. 26/22 in pare. št. 26/26, k. o. Gorenja vas (poročevalca: Zupan Jernej Lampret, Jure Gorec;

7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra pare. št. 1585/2, 1585/3, k. o. Stična in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra pare. št. 714/9, 714/10, 713/20, 713/21, 714/11, k.o. Stična;

7.1. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra pare. št. 1520/2, 1521/1, k.o. Dob in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra pare. št. 1202/2, 1207/2, 1209/2, 1210/2, k.o. Dob;

8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra pare. št. 595/17, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 626/1, 626/4, 626/2, k.o. Radohova vas;

9. Predlog Sklepa o vzpostavitvi javnega dobra pare. št 1178/2, 1177/2, 1180/6, 1187/2, 1188/2, 1184/2, 1183/8, 1183/9, 1183/10, k.o. Stična;

9.1. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra pare. št. 815/6, 815/5, 815/4, 815/3, 815/2, k.o Dedni Dol in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra pare. št. 345/13, 345/16, 345/19, k.o. Dedni Dol (poročevalca: župan Jernej Lampret, Danijela Pirman);


Jernej Lampret, I.r.
Župan

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki