Izpostavljamo

29. seja občinskega sveta

Ivančna Gorica, 12.05.2010


Župan Jernej Lampret sklicuje dne 19. maja 2010, 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, s pričetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine, Sokolska ulica 5.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivancna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004 in 36/07) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ivancna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivancna Gorica, št. 5/99 in 4/01)


SKLICUJEM
29. redno sejo Občinskega sveta občine Ivancna Gorica
v mandatnem obdobju 2006 - 2010
ki bo v sredo, dne 19. maja 2010 ob 17.00 uri v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje, ki je bila 30.03.2010 in realizacije sklepov (poročevalka: Danijela Pirman);

2. Vprašanja in predlogi;

3. Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za turistično območje v Gabrovčcu – Virje (poročevalci: župan Jernej Lampret, Ivanka Kraljić in Meta Špendal);

4. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 14/b SC Novi center Ivančna Gorica (poročevalci: župan Jernej Lampret, Janez Marn, Aleš Prijon in Meta Špendal);

5. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, (poročevalci:župan Jernej Lampret, Danijela Pirman, Milan Jevnikar);

6. Osnutek Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (poročevalci: župan Jernej Lampret, Danijela Pirman in Milan Jevnikar);

7. Predlog sklepa o odtujitvi parc. št. 1111/1, 1111/2, 1111/3, k.o. Ambrus (poročevalca: župan Jernej Lampret, Jure Gorec);

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki