Izpostavljamo

30. redna seja Občinskega sveta

Ivančna Gorica, 05.07.2010


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/2004) in 24. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/99 in 4/01)


S K L I C U J E M

30. redno sejo Občinskega sveta občine Ivančna Gorica
v mandatnem obdobju 2006 - 2010


ki bo v ČETRTEK, dne 8. julija 2010 ob 17.00 uri
v sejni sobi poslovne stavbe Žolnir Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica


Predlagam naslednji
D N E V N I R E D:
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje, ki je bila 19.05.2010 ter realizacija sklepov (poročevalka: Danijela Pirman);

2. Vprašanja in predlogi;
2.1. Izvleček iz letnega poročila Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za Občino Ivančna Gorica za leto 2009,
2.2. Informacija Občinskemu svetu Občine Ivančna Gorica o pridruženju RCERO Ljubljana (poročevalca: župan Jernej Lampret, direktor JKP Grosuplje Tomaž Rigler);

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 14-b SC Novi center Ivančna Gorica (poročevalci: župan Jernej Lampret, Janez Marn, Aleš Prijon in Meta Špendal);

4. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu I4a »Novi center Ivančna Gorica« (poročevalci: župan Jernej Lampret, Jože Derganc, Meta Špendal);

5. Predstavitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica (poročevalci: župan Jernej Lampret, Jože Derganc, Meta Špendal);

6. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Ivančna Gorica
6.1. Sklep o določitvi brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: župan Jernej Lampret, direktor Janez Radoš);

7. Letni poročili NK Livar in Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica (poročevalca: predsednika klubov, Janez Hrovat, Janez Zupančič);

8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 617/2, 617/4, k.o. Radohova vas in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 212/8, 212/10, 210/13, 210/17, 210/15, k.o. Radohova vas;

9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1230/2, k.o. Zagradec;

10. Predlog Sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 526/5, k.o. Šentvid;

11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1044/5, k.o. Bukovica in predlog sklepa o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 752/5, k.o. Bukovica (poročevalca: župan Jernej Lampret, Danijela Pirman);

                                                 OBČINA IVANČNA GORICA
                                                OBČINSKI SVET
                                             ŽUPAN
                                                  J e r n e j L a m p r e t, l.r.


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 210 ... 232 > >>
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki