Javni razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015

Ivančna Gorica, 26.03.2015


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA
OBČINE IVANČNA GORICA

V skladu s 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)(Uradni list RS, št. 11/2015) in 19. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2012 - uradno prečiščeno besedilo) objavljamo:

J A V N I   R A Z P I S

 

za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015


Občina Ivančna Gorica bo ob občinskem prazniku podeljevala priznanja in nagrade za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine, življenja v njej in njeni podobi.

Priznanja in nagrade Občine so:
  • Častni občan, naziv Častni občan Občine se lahko podeli posamezniku, ki je zaslužen za izjemne trajne dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki pomembno vplivajo na predstavitev Občine doma in po svetu.
  • Zlati grb Občine, kot najvišja nagrada Občine, podeljena za življenjsko delo, večletne dosežke ali enkratne izjemne uspehe na družbenem ali gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in ugled Občine.
  • Nagrada Josipa Jurčiča, za izjemne enkratne dosežke in pomembnejše trajne uspehe, ki pospešujejo razvoj posameznih dejavnosti v Občini.
  • Plaketa Antona Tomšiča, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali h gospodarskemu, kulturnemu in družbenemu razvoju Občine, za posebne zasluge na področju kulturnega, športnega in drugega družbenega razvoja ter za večletno uspešno delo ob njihovih jubilejih.
  • Plaketa Miha Kastelica, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno vplivali k ohranjanju naše kulture in etnološke dediščine, ki s svojim delovanjem in požrtvovalnostjo opravljajo tudi vzgojno in izobraževalno poslanstvo pri ohranjanju materialnih in duhovnih dobrin naših prednikov.
Priznanja in nagrade bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Ivančna Gorica 29. maja 2015.
Pobudniki za podelitev nagrad in priznanj Občine so lahko organi Občine, ter posamezniki in organizacije z območja Občine.

Pobuda za podelitev mora vsebovati:
  • podatke o pobudniku;
  • podatke o pravni ali fizični osebi, ki naj bi to nagrado prejela;
  • podrobno utemeljitev, zakaj naj bi bila ta oseba upravičena do nagrade.
Pobudo izpolnite na obrazcu, ki je ob tem razpisu objavljen na spletni strani občine; obrazec lahko dvignete tudi na vložišču občine.

Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite v 30 dneh od objave oziroma najkasneje do 27. aprila 2015 na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica - s pripisom “nagrade in priznanja 2015”.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Janez Mežan

Odlok:
Odlok o priznanjah in nagradah Občine Ivančna Gorica

Priznanja in nagrade:
docObrazec - Častni občan (.doc 30KB)
docObrazec - Zlati grb (.doc 31KB)
docObrazec - Josip Jurčič (.doc 31KB)
docObrazec - Anton Tomšič (.doc 31KB)
docObrazec - Miha Kastelic (.doc 31KB)


Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki