Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva v letu 2011

Ivančna Gorica, 26.09.2011


Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 18. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 74/07) ter Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/11 z dne 25.2.2011) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva v letu 2011


Vsebina in pogoji razpisa:
1. Sredstva proračuna za izobraževanje s področja kmetijstva so namenjena dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne programe kmetijskih smeri. Dijaki morajo izpolnjevati razpisne pogoje.

2. Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000 evrov. Sredstva se bodo dodelila posamezniku največ v višini minimalnega dohodka v letu 2011. V primeru, da bo prijavljenih več prosilcev, se sredstva razdelijo v okviru proračuna. V kolikor nastopi obveznost za plačilo dohodnine, jo plača Občina iz sredstev te proračunske postavke.

3. Sredstva so rezervirana na postavki proračuna 1905 – Drugi izobraževalni programi, konto 19020 – Sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva.

4. Sredstva upravičencem bodo dodeljena v letu 2011.

5. Za sredstva štipendije lahko zaprosijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo stalno bivališče na območju občine Ivančna Gorica,
• da so vpisani v kmetijski izobraževalni program (poklicni ali srednješolski),
• da so predvideni prevzemniki kmetije, kar se v postopku ugotovi na podlagi pisne izjave lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije.

6. Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje s področja kmetijstva je 20 dni od dneva objave v občinskem glasilu Klasje in na spletni strani Občine.

7. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva z vsemi zahtevanimi prilogami v sprejemni pisarni Občine na naslovu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, v zaprti kuverti in s pripisom: »Za razpis – izobraževanje s področja kmetijstva«.

8. K prijavi na javni razpis za dodelitev sredstev mora biti priložena naslednja dokumentacija:
• izpolnjen prijavni obrazec,
• izjava lastnika kmetije o predvidenem prevzemu kmetije,
• zadnje (pozitivno) šolsko spričevalo – fotokopija,
• potrdilo o vpisu v kmetijski izobraževalni program,
• podpisana in izpolnjena pogodba (v dveh izvodih) o koriščenju sredstev proračuna.

Upravičenci predpisane obrazce dobijo v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali na spletni strani Občine: http://www.ivancna-gorica.si/.

9. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

10. Direktor občinske uprave Ivančna Gorica bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev za izobraževanje s področja kmetijstva, ki bo prosilcem posredovan v osmih dneh po sprejemu.

11. Informacije in navodila za vložitev prošenj dobijo prosilci na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica ali na telefonski številki: (01) 781 21 12 (Marija Okorn).

Številka: 430-0018/2011
Datum: 5. 9. 2011

Občina Ivančna Gorica
župan Dušan Strnad, l.r.Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki