Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva

Ivančna Gorica, 04.10.2010


Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 18. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 74/07) ter Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09 z dne 22.12.2009) objavlja


JAVNI RAZPIS - razpis se je zaključil


za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva v letu 2010


Vsebina in pogoji razpisa:
1. Sredstva proračuna za izobraževanje s področja kmetijstva so namenjena dijakom, vpisanim v poklicne in srednješolske izobraževalne programe kmetijskih smeri. Dijaki morajo izpolnjevati razpisne pogoje.

2. Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000 €. Sredstva se bodo dodelila posamezniku, največ v višini minimalnega dohodka v letu 2010. V primeru, da bo prijavljenih več prosilcev, se sredstva razdelijo v okviru proračuna. V kolikor nastopi obveznost za plačilo DDV, ga plača občina.

3. Sredstva so rezervirana na postavki proračuna 1905 – Drugi izobraževalni programi, konto 19020 – Sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva. Sredstva upravičencem bodo dodeljena v letu 2010.

4. Za sredstva štipendije lahko zaprosijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da imajo stalno bivališče na območju občine Ivančna Gorica,
• da so vpisani v kmetijski izobraževalni program (poklicni ali srednješolski),
• da so predvideni prevzemniki kmetije, kar se v postopku ugotovi na podlagi pisne izjave lastnika kmetije o nasledstvu oziroma prevzemniku kmetije.

5. Rok za prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje s področja kmetijstva je 20 dni od dneva objave v občinskem glasilu Klasje.

6. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev za sofinanciranje izobraževanja s področja kmetijstva z vsemi zahtevanimi prilogami v sprejemni pisarni občine na naslovu: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom: »Za razpis – izobraževanje s področja kmetijstva«.

7. K prijavi na javni razpis za dodelitev sredstev mora biti priložena naslednja dokumentacija:
• izpolnjen prijavni obrazec,
• izjava lastnika kmetije o predvidenem prevzemu kmetije,
• fotokopija zadnjega šolskega spričevala (pozitivno),
• potrdilo o vpisu v kmetijski izobraževalni program,
• podpisana in izpolnjena pogodba (2 izvoda) o koriščenju sredstev proračuna.

Upravičenci predpisane obrazce dobijo v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si.

8. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

9. Direktor občinske uprave Ivančna Gorica bo sprejel sklep o dodelitvi sredstev za izobraževanje s področja kmetijstva, ki bo prosilcem posredovan v osmih dneh po sprejemu.

10. Informacije in navodila za vložitev prošenj dobijo prosilci na Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica ali na telefonski številki: (01) 781 21 12 (Marija Okorn).


Številka: 430-0015/2010
Datum: 22. 9. 2010

OBČINA IVANČNA GORICA
Župan
Jernej Lampret, l.r.

docrazpisna dokumentacija (.doc 44KB)

Arhiv objav:


 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< < 1 2 3 4 ... 30 ... 60 ... 90 ... 120 ... 150 ... 180 ... 208 > >>

ponedeljek
8:00-11:00, 12:00-15:00
sreda
8:00-11:00, 12:00-16:30
petek
8:00-11:00, 12:00-13:00
Naslov in kontaktni podatki »

rss icon  RSS

Spremljaj nas!
aktualno

Predstavitvena brošura občine Ivančna Gorica

Ogledate si jo lahko v obliki digitalnega listalnika. Odpri»


 

Prelistajte lokalni energetski koncept občine Ivančna Gorica. Preberi »

 


Spremljaj nas!
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki