Izpostavljamo

Slavnostno odprli Kotlovnico za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Ivančna Gorica, 25.09.2013


Danes sta pri Vzgojno izobraževalnem centru v Ivančni Gorici, Občina Ivančna Gorica in Družba Petrol d.d. slavnostno odprli Kotlovnico za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. V okviru podeljene koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«, bo Petrol d.d. zagotavljal ogrevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov in sicer Vrtca Ivančna Gorica, Osnovne šole Stična in Srednje šole Josipa Jurčiča.
Skladno s koncesijsko pogodbo je Petrol d.d. zgradil novo, sodobno kotlovnico na lesno biomaso in sistem daljinskega ogrevanja s toplotnimi postajami (DOLB), na katerega je priključil vse objekte na področju podeljene koncesije. V času trajanja koncesije bo Petrol d.d. sistem DOLB upravljal in vzdrževal, ga razvijal in priključeval nove zainteresirane uporabnike.

Celotna investicija znaša 750.000 EUR. Gradnja je zajemala povsem nov objekt kotlovnice na lesno biomaso z dvema kotloma na lesne sekance skupne nazivne moči 800 kW. Ogrevalni medij bo preko 350 m toplovodnega omrežja in 5-tih toplotnih postaj ogreval pet uporabnikov, katerih skupna neto ogrevalna površina znaša 14.200 m2. Priključna moč uporabnikov bo 1.270 kW. Ocenjena letna prodana količina toplote znaša 1.500 MWh, za kar bo porabljenih 1.700 m3 sekancev. Petrol bo omogočal dobavo lesnih sekancev tudi iz lokalnega območja, seveda pa bodo lokalni pridelovalci morali zagotoviti primerno kvaliteto in stalno dobavo surovine.

Z novozgrajenim sistemom DOLB bosta Petrol d.d. in Občina Ivančna Gorica zamenjala dosedanjo uporabo fosilnih goriv (v 15-letnem obdobju 700.000 l kurilnega olja in 55 t utekočinjenega naftnega plina) z obnovljivim virom energije (OVE). Obstoječe, zastarele kotlovnice na fosilna goriva bodo lahko služile kot rezervni vir, stroški ogrevanja pa se bodo znižali v povprečju za cca. 20 odstotkov.

S projektom Občina Ivančna Gorica in družba Petrol d.d. uresničujeta cilje zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega programa (NEP). Poleg tega pomeni projekt tudi sledenje Lokalnemu energetskemu konceptu in Lokalnemu razvojnemu programu občine Ivančna Gorica. Sicer pa ima načrtovana investicija tudi pomembno izobraževalno vlogo, saj bodo imele mlade generacije možnosti za osveščanje o pomenu obnovljivih virov energije in zmanjševanju toplogrednih emisij. Dodajmo še, da na strehah OŠ Stična že deluje ta čas največja sončna elektrarna na javnih zgradbah v Sloveniji.

Izjava župana Dušana Strnada: »Ta dogodek je za občino zelo pomemben, saj smo si pred dvema letoma zadali smele razvojne načrte, med njimi tudi Lokalni energetski koncept, v katerem smo si zastavili cilje, da bomo do narave prijazni, da bomo izkoriščali domače vire energije ter s tem tudi zmanjšali stroške energije. Eden prvih projektov je bila sončna elektrarna na strehi Osnovne šole Stična in Zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Drugi večji projekt je bila pred kratkim izvedena obnova in energetska sanacija javne razsvetljave v občini, naslednji pa je današnje odprtje kotlovnice na lesno biomaso, ki bo z domačo surovino precej ceneje ogreval naše šolske in vrtčevske prostore. Močno upam, da bomo z našimi partnerji, morda prav s Petrolom, zgradili še en podoben objekt, ki bi na lesno biomaso ogreval center Ivančne Gorice. Imamo obsežne gozdne površine in le zakaj ne bi izkoristili to kar nam narava ponuja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem izvajalcem, še posebej podjetju Eltec Petrol in seveda ravnateljema osnovne in srednje šole ter ravnateljici vrtca, ki so ta projekt podprli. Zahvala tudi družbi Petrol ter priporočilo v prihodnje«.

Izjava člana uprave Petrol-a, Slovenske energetske družbe d.d. mag. Roka Vodnika: »Večina ljudi Petrol pozna kot lastnika bencinskih črpalk, vendar je naša dejavnost precej širša. V zadnjem obdobju se aktivno vključujemo v energetske projekte na področju plinske, toplotne in elektro energetike. Udejanjamo nove tehnologije, tehnologije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Tak je tudi sistem, ki smo ga danes odprli v Ivančni Gorici. Deloval bo na lesne sekance, gre torej za obnovljiv in okolju prijazen vir, ki je tudi izjemno ekonomičen. Take projekte na področju komunalne in energetske infrastrukture omogoča zlasti sinergija med javnim in zasebnim sektorjem. Zato smo zelo veseli, da smo uspeli vzpostaviti odlično sodelovanje z Občino Ivančna Gorica in da smo realizirali zastavljeni projekt, ki bo v veselje in ponos občanov, šolarjev, dijakov in učiteljev v Ivančni Gorici«.

Izjava lokalnega energetskega managerja doc. dr., Simon Muhič: »Vesel sem, da na območju vzgojno-izobraževalnih ustanov v Ivančni Gorici odpiramo že tretji objekt, ki bo prispeval k učinkoviti rabi virov energije. Danes, ko na vsakem koraku poslušamo izjave o trajnostnem razvoju, v občini Ivančna Gorica tudi uresničujemo tovrstne projekte. Da smo z dosedanjim delom že prispevali k čistejšemu okolju v katerem živimo, pričajo podatki, da sončna elektrarna na strehi OŠ Stična proizvede 450.000 kWh električne energije na leto, s čimer preprečimo izpust 200 ton ogljikovega dioksida na leto. Nova kotlovnica na lesno biomaso pa je v tem pogledu še boljša, saj bo z njo privarčevanih 450 ton ogljikovega dioksida letno, kar pomeni bistveno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida«.
Kotlovnico so s prerezom traku slovesno odprli župan občine Ivančna Gorica g. Dušan Strnad, član uprave družbe Petrol mag. Rok Vodnik, lokalni energetski manager doc. dr., Simon Muhič in direktor podjetja Eltec Petrol, Jože Torkar. Kulturni program so oblikovali otroci Vrtca Ivančna Gorica, učenci OŠ Stična, dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča in Stiški kvartet.

Fotogalerija >>To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki