Izpostavljamo

Operacija Štartaj kot čebelarO operaciji Štartaj kot čebelar

Na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2017 – EKSRP je bila potrjena tudi operacija z naslovom Štartaj ko čebelar – prenos znanj kako postati čebelar (krajše: Štartaj kot čebelar), ki jo je prijavila Občina Ivančna Gorica skupaj z Čebelarsko zvezo Slovenije in Petro Peunik Okorn s.p..

 

Sodelujoči:

Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica

Parterja: Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.

Trajanje operacije: Operacija bo trajala 18 mesecev in bo izvedena v dveh fazah.

 

Povzetek operacije:

Glede na povprečno starost čebelarjev (60+) in upoštevajoč dejstvo, da se čebelarjenje pogosto prenaša iz roda v rod, je izjemnega pomena ozaveščanje in nagovarjanje mladih. Da se torej s tem poklicem sploh spoznajo in da razumejo kaj potrebujejo in kaj morajo znati, da lahko z čebelarjenjem začnejo tudi sami. Projekt bo predstavljal podporno okolje – na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani pa čebelarjem, ki bodo tako lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki. Pomemben del projekta pa je tudi ozaveščanje o vlogi čebele za ohranjanje narave, življenja, pridobivanje hrane v svetu in tudi ozaveščanje o pomembnosti kupovanja lokalno pridelanega medu, kar ne nazadnje pomeni veliko podporo lokalnim čebelarjem.

 

Glavne dejavnosti:

V prvem delu projekta se bodo pripravile vsebine delavnic in ostalih gradiv, izvedla ustrezna promocija po šolah, dogovorilo za termine in izvedbo delavnic z naslovom Postani čebelar. Pripravilo se bo vsebino člankov in slikovnega gradiva za program Štartaj kot čebelar in tudi strategijo komunikacijskih aktivnosti, ki bo vključevala vse od spletne strani, družabnih omrežij do vseh občinskih medijev vseh štirih občin. V drugem delu projekta bo ključno izvajanje delavnic. V 25 delavnicah, ki bodo namenjene najprej osnovnošolskim otrokom, starejšim vrtčevskim in tudi srednješolcem bo predstavljen čebelarski poklic, hkrati bodo s skupnim srečanjem nagovorjeni tudi lokalni čebelarji, da se aktivno posvetijo tudi prenosu znanj na mlade znotraj čebelarskih društev. Izšla bo tudi knjižica »Štartaj kot čebelar«, ves čas trajanja projekta pa bomo opozarjali na pomembnost čebelarjenja in spodbujali obisk lokalnih čebelarjev.

 

Cilji operacije:

Projekt se nanaša na ukrep Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest ter dosega cilj Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. Projekt se bo izvajal v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, vrtcih ter srednji šoli občin Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. In sicer so cilji naslednji:

  • 500 mladih iz celotnega območja LAS STIK bomo preko 25 delavnic obogatili z znanji in veščinami, ki so potrebni za začetek čebelarjenja. Pomemben del pridobljenega znanja se bo nanašal na ozaveščanje o pomembnosti čebel pri zagotavljanju hrane, preprečevanju lakote, , ohranjanju okolja in zagotavljanju biotske raznovrstnosti. povečanje števila zaposlenih,
  • izvedli bomo 25 pedagoških delavnic, ki bo trajale 90 minut, sestavljene pa bodo iz dveh delov. Prvi del bo namenjen ozaveščanju in informiranju, drugi pa bo namenjen spoznavanju praktičnega dela čebelarjenja z novostjo, tako imenovanim »čebelarjevim kovčkom«.,
  • Srečanje s čebelarji vseh štirih občin.
  • Izoblikovan program »Štartaj kot čebelar«, v obliki rubrik v medijih in tiskane knjižice. 

Pričakovani rezultati operacije

  • Nov program: pedagoška delavnica Postani čebelar
  • Nov produkt: Čebelarjev kovček
  • Nov program z naslovom Štartaj kot čebelar
  • Organizacija srečanja čebelarjev vseh štirih občin
  • Spletna stran 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl


Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Operacija in.OVE.in.URE


Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 - EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o obnovljivih virov energije in potencialu učinkovite rabe energije za sonaravni razvoj(in.OVE.in.URE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. Operacija bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o potencialu OVE in URE. S tem bo operacija prikazala kako se lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomore k zmanjšanju končne rabe energije stavb.

Sodelujoči:


Prijavitelj: Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, INOVEKS d.o.o.

Partnerji:
Trajanje operacije: oktober 2018 – september 2019, operacija bo izvedena v eni fazi.

Predvidene aktivnosti:


Animacija:

Prek občinskih medijev (spletne strani, časopisi, revije, elektronske novice, Facebook, Twitter) in strani MojaObcina.si se bo pričelo s komuniciranjem z vsebinami na temo OVE in URE ter seznanili javnost z načrtovanimi delavnicami. Javnost bo pozvana, da prek spletnega obrazca pošlje vprašanja glede svojih obstoječih in prihodnjih izzivov, ki bodo v omejenem obsegu obravnavana in predstavljena tudi v strokovnih člankih.

Spletna stran:

V podporo komunikaciji in dodatnemu informiranju javnosti bo razvita spletna stran (podstran) na domeni glavnega partnerja (inoveks.si). Ta stran bo predstavljala pristajalno stran za vse promocijske aktivnosti (Facebook oglaševanje, Google Adwords oglaševanje) in dopolnjevala ter obogatila prispevke v klasičnih tiskanih medijih.

Delavnice:

V okviru operacije bodo v vseh štirih občinah izvedene delavnice z različnimi vsebinami. Eno vsebino delavnice bi izvedli največ dvakrat v različnih krajih - Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice.

 

Strokovni članki:

V okviru operacije bodo napisani strokovni članki v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju OVE in URE ter splošna in aktualna tematika. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o OVE in URE.


Strokovne novice:

V okviru operacije bo napisano večje število kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobre prakse, v katerih bo obravnavana aktualna tematika, ki jo bomo prek spletnih medijev usmerili na širšo javnost k razmišljanju o OVE, URE in sonaravnemu razvoju. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost u k razmišljanju o zamenjavi obstoječih energijsko neučinkovitih generatorjev toplote in ogrevalnih sistemov s sodobnimi, energijsko varčnimi ogrevalnimi sistemi… S kratkimi novicami ter razlagami o osnovnih pojmih glede OVE in URE se bo predstavilia Tematika tudi najmlajšim in s tem pripomogli pri osveščanju najmlajših ter s tem pripomogli k razmišljanju o sonaravnem razvoju ter prehodu v družbo s kroženjem ogljika ob hkratnem poudarku na lokalni samooskrbi.

Predvideni rezultati operacije:

  •     izvedba 10 delavnic,
  •     15 strokovnih člankov (v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju OVE in URE ter splošna in aktualna tematika),
  •     30 kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobrih praks.

Cilji operacije:

V svoji strategiji LAS izpostavlja razvoj inovativnih programov, delavnic in izobraževanj s ciljem ozaveščanja o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti ter ukrepe ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave ter krepitev lokalne pripadnosti. Operacija in.OVE.in.URE sodi v tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem C3.3.1 (povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost) z ukrepom U3.3.(ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti).

Operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj prinaša izvedbo desetih (10) delavnic s pričakovanim številom petdeset (50) udeležencev usposabljanj.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki