Izpostavljamo

Občinski svet Občine Ivančna Gorica bo danes preko spleta izpeljal 19. redno sejo

Ivančna Gorica, 22.02.2021


Danes, 22. februarja 2021, bo ob 17. uri, potekala 19. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Seja bo izpeljana na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja.
Na dnevnem redu devetnajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 18. redne seje, ki je bila 25. 1. 2021 (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Informacija o odpravi posledic škode po požaru na zasebnih objektih v starem mestnem jedru Višnja Gora, ki predstavljajo kulturno dediščino (poročevalec: župan Dušan Strnad);
3.1. Predlog Sklepa o delnem kritju stroškov sanacije požara s strani Občine Ivančna Gorica;
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalka:
Magdalena Urbančič);

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Maja Perme);

6. Predloga Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman);
6.1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 842/1, 842/3, 842/4, 842/5 in 842/6 vse k.o. 1822 Muljava
6.2. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 967/6 in 967/5 obe k.o. 1811 Dobrava;
6.3. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 931/4 k.o. 1809 Šentvid;
7. Predlog Sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
(poročevalec: Janez Mežan);
  • Predlog Sklepa o imenovanju v.d. ravnatelja Osnovne šole Zagradec;
8. Vprašanja in predlogi.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki