Izpostavljamo

Javno naročilo: Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti

Ivančna Gorica, 07.12.2020


Občina Ivančna Gorica vabi vse zainteresirane prijavitelje k oddaji prijave za javno naročilo »Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti«. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika.

Javno naročilo bo izvedeno na podlagi točke c) iz 1. odstavka 44. člena ZJN-3, in sicer bo uporabljen konkurenčni postopek s pogajanji.

Rok za oddajo prijav je: 12. 1. 2021 do 12.00 ure.

Odpiranje prijav je: 12. 1. 2021 ob 12.01 uri.

Veljavnost prijave: najmanj 120 dni od datuma odpiranja prijav.

Odložni pogoj: Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da se to javno naročilo izvaja pod odložnim pogojem. Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena pod odložnim pogojem in bo začela veljati, če oziroma ko bo naročnik z Ministrstvom za infrastrukturo uspešno sklenil pogodbo o sofinanciranju operacije "Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti" v okviru prednostne naložbe OP EKP 2014-2020 – 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje da je pogodba razvezana. V tem primeru izbrani ponudnik (izvajalec) ne bo imel pravice do uveljavljanja kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega javnega naročila.
Sofinanciranje: Investicijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer preko Ministrstva za infrastrukturo, ki je posredniški organ za prednostno naložbo 4.4 OP EKP 2014-2020 – Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Vsebina:
pdfRazpisna dokumentacija (.pdf 2.2MB)
docxRazpisna dokumentacija (.docx 224KB)
xml4 Naročnik ESPD (.xml 6KB)
zipProjektni pogoji 1. del (.zip 7.1MB)
zipProjektni pogoji 2. del (.zip 7.0MB)
zipMnenja (.zip 4.9MB)
zipOdsek 1 - 1. del (.zip 9.0MB)
zipOdsek 1 - 2. del (.zip 6.4MB)
zipOdsek 1 - 3. del (.zip 6.5MB)
zipPododsek 2.1. - 1. del (.zip 8.8MB)
zipPododsek 2.1. - 2. del (.zip 7.0MB)
zipPododsek 2.1. - 3. del (.zip 7.9MB)
zipPododsek 2.2. - 1. del (.zip 6.4MB)
pdfPododsek 2.2. - 2. del (.rar 4.3MB)
xlsxPopis del (.xlsx 210KB)
docxRazpisna dokumentacija - Sprememba 1 (.docx 226KB)
docxRazpisna dokumentacija - Sprememba 2 (.docx 226KB)
docxRazpisna dokumentacija - Sprememba 3 (.docx 226KB)
xml4 Naročnik ESPD Spremenjen (.xml 6KB)

Razpis je zaključen!

 


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki