Izpostavljamo

Občinski svet Občine Ivančna Gorica bo preko spleta izpeljal 12. redno sejo

Ivančna Gorica, 25.05.2020


Danes, 25. maja 2020, bo ob 17. uri, potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Seja bo izpeljana na daljavo z uporabo videokonferenčnega orodja.
Na dnevnem redu dvanajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika in realizacije sklepov 11. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020 (poročevalec: Janez Mežan);

4. Predlogi Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):
• Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Zavoda Prijetno domače;
• Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična;

5. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Tatjana Božič);

6. Predlog Sklepa o razdelitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Stična na dva samostojna vzgojno-izobraževalnega zavoda (poročevalka: Martina Hrovat, podžupanja);

7. Dopolnjen predlog Sklepa o ugotovitvi, da je gradnja nujno potrebna in v javno korist – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč (poročevalka: Danijela Pirman)

8. Predlogi Sklepov o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• na zemljišču parc. št. 1587/28 k.o. 1810 - Stična
• na zemljišču parc. št. 367/16, k.o. 1816 Hudo
• na zemljišču parc. št. 655/3 k.o. 1817 Radohova vas;

9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KAL-4 v OPN Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

10. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih)

11. Vprašanja in predlogi

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki