Izpostavljamo

Občinski svet zasedal na 11. seji preko videokonferenčne povezave

Ivančna Gorica, 28.04.2020


V minulem tednu je potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Seja je zaradi razmer povezanih z epidemijo novega koronavirusa potekala na daljavo preko videokonferenčne povezave. Občinski svetniki in svetnice so razpravljali o devetih točkah dnevnega reda.
Uvodoma je župan Dušan Strnad poročal o aktualnem dogajanju, zlasti v zvezi z delovanjem občinske uprave in štaba CZ v času epidemije novega koronavirusa. Kljub razmeram občinska uprava in organi občine nujna dela opravljajo nemoteno. Tako je prišlo tudi do sklica 11. redne seje Občinskega sveta.

Na predlog predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Janeza Mežana je Občinski svet sprejel sklep o imenovanju Matej Šteha za glavnega in odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorica. Prav tako je bil sprejet sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Dosedanjemu članu odbora Primožu Jeraliču je namreč zaradi nezdružljivosti funkcije prenehala funkcija člana odbora, nadomestni član pa je postal Rok Zupančič.
 
Občinski svet je sprejel sklep o ugotovitvi javne koristi na podlagi katerega bo lahko izveden odkup zemljišča oz. razlastitev zemljišča, na trasi bodoče zahodne obvoznice Ivančna Gorica. Na podlagi sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2020, pa bo Občina Ivančna Gorica izvedla odkup zemljišča za gradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični.

Na podlagi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, bodo zemljišča na katerih je bila zgrajena infrastruktura na območju Gospodarske cone Škrjanče pridobila status grajenega javnega dobra. Infrastrukturo je gradil Milan Pušljar s.p., ki se je na podlagi pogodbe z Občino Ivančno Gorico zavezal neodplačno prenesti zgrajeno infrastrukturo v lastništvo in upravljanje na Občino Ivančna Gorica, skupaj z vsemi služnostmi in drugimi pravicami, ki bodo ustanovljene ali pridobljene za gradnjo navedene infrastrukture.
Občinski svet je obravnaval tudi predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ivančna Gorica. V preteklosti se je namreč izkazalo, da vlagatelji pogosto vložijo vlogo v vrtec zaradi pridobivanje točk pri odklonu, da so v naslednjem letu sprejeti. Po novem bo ta sklop iz 17. člena pravilnika o sprejemu otrok v vrtec v celoti črtan. Poleg tega bodo imeli več točk tisti otroci, katerih oba starša imata stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica.

Na tokratni seji je bil sprejet tudi Letni program izobraževanja odraslih v Občini Ivančna Gorica za leto 2020. V občini Ivančna Gorica se izobraževanja odraslih izvaja preko javnega razpisa. Predmet, pogoji, postopki in merila za sofinanciranje izobraževanja odraslih določa Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica. Na področju izobraževanja odraslih v občini Ivančna Gorica deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica, sprejeti letni program pa bo v bodoče omogočal sofinanciranje tudi drugih morebitnih izvajalcev programov izobraževanja odraslih.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki