Izpostavljamo

Danes bo potekala 8. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18.11.2019


Danes, 18. novembra 2019, se bo ob 17. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica (Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica), začela 8. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu osme redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, ki je bila dne 15. 10. 2019 in realizacije sklepov 7. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predstavitev dopolnjene natečajne rešitve za Kulturno upravni center Ivančna Gorica (poročevalci: Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Simon Kastelic, Tomaž Smole);

4. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

5. Dopolnjen predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Zagradca (poročevalka: Simona Jereb – AB Jereb d.o.o.)

7. Predlog Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Rajko Peterlin);

8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi (poročevalca: Peter Lovšin in Irena Lavrih):
• Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GAS–3a in OPR-2;
• Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ZAF-2;

9. Predlog Soglasja k zadolževanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. (poročevalec: Stane Stopar);

10. A) Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Tatjana Božič);
• Predlog sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2019;
B) Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020;

11. Poročilo Odbora občinskega sveta za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe (poročevalec: Alojzij Šinkovec):
• o delu Občinske turistične zveze Ivančna Gorica za leto 2018;
• o delu Zavoda Prijetno domače za leto 2018;

12. Predlogi Sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Predlog Sklepa o imenovanju članov Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica;
• Predlog Mnenja o imenovanju ravnatelja Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični;
• Predlog sklepa o imenovanju predstavnika javnosti za senat za pritožbe zoper delo policistov.

13. Vprašanja in predlogi

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki