Izpostavljamo

Župan in starši razpravljali o problematiki odklonjenih otrok v vrtec

Ivančna Gorica, 06.09.2019


Včeraj je na pobudo staršev, katerih vloga za sprejem v vrtec je bila odklonjena, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekal sestanek na katerem so bili poleg predstavnikov staršev prisotni tudi župan Dušan Strnad, ravnateljica Vrtca Ivančna Gorica Branka Kovaček in sodelavci iz vrtca ter občinske uprave.
Predstavniki staršev so prisotne seznanili z njihovimi težavami zaradi nesprejema otrok v vrtec in s pričakovanji, da bo občina storila vse, kar je v njeni moči, da se razmere na tem področju čim prej izboljšajo ter v prihodnosti tudi dokončno uredijo. Podali so tudi nekaj predlogov, kako reševati perečo problematiko.
Župan in ravnateljica s sodelavci so prisotnim predstavili trenutno stanje na področju otroškega varstva v občini in ugotovili, da razmere niso slabe, saj je v vrtcih že zdaj veliko število otrok in da so pogoji za delo vrtcev dobri. Vsi prostori, v katerih vrtec deluje, so bodisi novi ali pa vsaj temeljito prenovljeni. Res pa je, da se občina srečuje s stalnim trendom povečevanja števila prebivalcev, temu pa težko sledi z odpiranjem novih oddelkov vrtca. Otroci, ki so bili odklonjeni za sprejem v vrtec, spadajo v glavnem v prvo starostno skupino 1 – 2 leti. Pri ostalih starostnih skupinah problem odklona ni velik. Država že od leta 2011 ni izvedla razpisov za sofinanciranje gradnje šol in vrtcev in tako vse breme gradnje pade na sredstva občine.
Po konstruktivni razpravi in številnih dobrih predlogih so vsi prisotni sprejeli naslednje sklepe in zaključke:
Občina bo v čim krajšem možnem času izvedla temeljito analizo stanja glede reševanja problematike varstva otrok pri starših tistih otrok, katerih vloga za sprejem v vrtec je bila odklonjena. Z analizo stanja in problematiko, ki je bila izpostavljena na sestanku, bo seznanjen Občinski svet Občine Ivančna Gorica na prvi seji. Na predstavitvi bodo sodelovali tudi predstavniki staršev. Občinskemu svetu bo župan predlagal zagotovitev sredstev za opremo že kupljenih prostorov za delovanje vrtca v Višnji Gori, v katerih se naj bi se že v letošnjem letu zagotovilo dodatna mesta za sprejem otrok v jaslični oddelek. Občina bo takoj razpisala koncesijo in tako skušala najti izvajalce, ki bi odprli dodatne oddelke vrtca. Prav tako bo občina pospešila aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišča in dokumentacije za gradnjo novega vrtca v Šentvidu pri Stični, ki je že sedaj v občinskem načrtu in bo dolgoročno rešil probleme v zvezi s sprejemom otrok. Občina in starši bodo s problematiko pomanjkanja prostora v Vrtcu Ivančna Gorica seznanili pristojno ministrstvo in predlagali, da v državnem proračunu ponovno zagotovi sredstva za sofinanciranje naložb v vrtce in šole.


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki