Izpostavljamo

Iz 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 19.04.2019


V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je v ponedeljek, 15. aprila 2019, potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Kot smo že poročali so svetniki in svetnice sejo začeli na terenu z ogledom obnove Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Prihodki so bili doseženi v višini 14.441.354,78 €, odhodki pa v višini 15.261.083,69 €. Poleg vseh z zakonom določenih nalog, ki jih je v letu 2018 financirala občina, je za investicije namenila 6.195.769,47 € oziroma 41 % vseh odhodkov.

Prav tako so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka, s katerim je podrobneje načrtovana prostorska ureditev za umestitev nove gospodarske cone Piskovka v prostor. Lokacija gospodarske cone se nahaja na severozahodnem delu Višnje Gore.
Svetniki so sprejeli Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica s katerim so ustanovili Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini ter določili sestavo, način delovanja in število članic oziroma članov. Svet za preventivo bo deloval ko strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.

Sprejeli so tudi Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje Gasilskega doma Stična in Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.
Seznanili so se z informacijo župana o aktualnih dogajanjih v občini, z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca ter poročili o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica in Mestne knjižnice Grosuplje.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica in predlog Lokalnega programa kulture občine Ivančna Gorica 2019 – 2022 pa so po sprejemu podali še v javno obravnavo v času med 16. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

Prostore sejne sobe so tokrat z umetniškimi deli okrasili člani Kulturnega društva likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Fotogalerija >>To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki