Izpostavljamo

Danes bo potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 04.03.2019


Danes, 4. marca 2019, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, (Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica) začela 3. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu tretje redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje, ki je bila dne 11. 2. 2019 in realizacije sklepov 2. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Dopolnjena Predloga Proračunov Občine Ivančna Gorica za leto 2019 in 2020 (poročevalca: Dušan Strnad, župan in Tatjana Božič);

4. Program dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (poročevalka: Irena Lavrih);

5. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki)(poročevalca: Stane Stopar, Tatjana Vozlič);

6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (poročevalka: Olga Skubic);

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (poročevalki: Olga Skubic, dr. Andrejka Miše Glavič);

8. Predlog Sklepa o imenovanju komisije za sprejem otrok v vrtec (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

9. Dopolnjen predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

10. Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: dr. Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (poročevalki: dr. Andrejka Miše Glavič, Tatjana Markelj);

12. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti (Janez Mežan);

13. Predlog Sklepa o uskladitvi meje občine Ivančna Gorica z mejo Občine Žužemberk (poročevalka: Irena Lavrih);

14. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki