Izpostavljamo

Javna razgrnitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč

Ivančna Gorica, 11.02.2019


Na podlagi 218c. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (UrL RS, št. 104/2015) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2016 ( UrL RS, št. 105/2015) se javno razgrne evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč ter podatke za odmero NUSZ.

Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč vsebuje parcele, ki so primerne za pozidavo in Občina hkrati spodbuja njihovo pozidavo.

Javna razgrnitev se začne 11.2.2019 in bo trajala 30 dni.

V tem času je možno podati pripombe na obrazcih, ki jih lahko pošljete na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali na naslov obc.ivancna.gorica@siol.net s pripisom »Pritožba JR-NSZ«

Pomembne povezave:
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ivancna_gorica&cx=486021.5&cy=84464&scale=64&catprj=piso.ivancna_gorica_nsz_jr&bckcat=piso.base_tile_hv&ovllys=000000000000&defaultuser=true

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20154168

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20154169

Priloge:
pdfObrazec_pripombe_papir (.pdf 421KB)
pdfObrazec_pripombe_web_lock (.pdf 663KB)
pdfPobuda za spremembo in dopolnitev OPN občine Ivančna Gorica (.pdf 336KB)


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki