Izpostavljamo

Danes bo potekala 28. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 20.06.2018


Danes, 20. junija 2018, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 28. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu osemindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje, ki je bila dne 26. 4. 2018 in realizacije sklepov 27. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Kolesarske povezave v občini Ivančna Gorica - informacija (poročevalka: Maja Šinigoj, Tosja Vidmar – Locus, d.o.o., Ana Kastelic);

4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018 (poročevalka: Danijela Pirman);
5. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1457/1 in 1458/2, k.o. 1825-Zagradec
• Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 595/12, 595/4 obe k.o. 1817-Radohova vas

6. Predlog Odloka o turističnih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Miha Genorio, Andrejka Miše Glavič);

7. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

8. Dopolnjen Predlog Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Dopolnjen Predlog Odloka o Pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

10. Dopolnjen Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

12. Strategija razvoja predšolske in osnovnošolske vzgoje in izobraževanja v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

13. Predlog Načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (poročevalec: Dominik Šalamon - podjetje Eurocon, d.o.o., Rajko Peterlin, Janez Radoš);

14. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

15. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki