Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali prvič v letu 2017

Ivančna Gorica, 22.02.2017


Danes, 22. februarja 2017, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 19. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu devetnajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje, ki je bila dne 14. 12. 2016 in realizacije sklepov 18. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;
• Informacija o nameri podpisa pogodbe o stavbni pravici;
• Predstavitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta novo jedro Višnje Gore (poročevalka: Aleksandra Geršak Podbreznik);

3. Elaborati cen komunalnih storitev (odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, greznice in MKČN, pitna voda, ravnanje z odpadki) (poročevalca: Maja Perme in Stane Stopar);

4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Magdalena Urbančič);

5. Poročilo o delu Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);

6. Predlog Sklepa o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

7. Predlog Odloka o ureditvi zimske službe (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb);

8. Dopolnjen predlog Odloka o občinskih cestah (poročevalca: Janez Radoš, Anton Jereb);

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav (poročevalca: Janez Radoš, Domen Piškur);

10. Pravilnik o dodeljevanju državne pomoči v gospodarstvu (poročevalec: Tomaž Smole);

11. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan);
• Mnenje ustanovitelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični;
• Sklep o imenovanju treh članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica;
• Sklep za imenovanje enega člana predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica;
• Sklep o imenovanju treh članov predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica;
• Sklep za imenovanje treh članov predstavnika ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesla Šentvid pri Stični;
• Sklep za imenovanje enega člana predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

12. Pravilnik o sofinanciranju malih čistilnih naprav (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)(poročevalec: Janez Radoš);

13. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

14. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki