Izpostavljamo

Danes bo potekala 14. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 17.05.2016


Danes, 17. maja 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 14. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu štirinajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje, ki je bila dne 11. 4. 2016 in realizacije sklepov 13. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec Janez Mežan)
• Predlog sklepa o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2016;

4. Seznanitev s predlogom umestitve fitnesa za starejše v naselju Ivančna Gorica in ureditvijo začasnih parkirišč (poročevalki Irena Lavrih in Meta Špendal);

5. Poročilo o postopku glede zakupa kmetijskih zemljišč (poročevalec Tomaž Smole);

6. Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo Javni vodovod na območju KS Višnja Gora, ki se oskrbuje iz vodnega vira Jeromščica (poročevalca Maja Perme, Luka Šeme);

7. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Debeli hrib (poročevalec Boštjan Juvan);

8. Poročilo o delu Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka Branka Kovaček);

9. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015 (poročevalka Helena Kozlevčar);
• Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ivančna Gorica za leto 2014 in za leto 2015;

10. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah (poročevalka Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o turistični taksi (poročevalca Miha Genorio, Andrejka Miše Glavič);

12. Predlog Odloka o mladini (poročevalec Tomaž Smole);

13. Predlog sklepov sprememb statusa grajenega javnega dobra (poročevalka Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Hudo in Stična,
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Radohova vas in sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Radohova vas,
• Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Podbukovje,
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Hudo in sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Hudo,
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stična in sklep o pridobitvi statusa javnega dobra v k.o. Stična,
• Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, ki so bile pridobljene v letu 2015,

14. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.


To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki