Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali dvanajstič v tem mandatu

Ivančna Gorica, 07.03.2016


Danes, 7. marca 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 12. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.
Na dnevnem redu dvanajste redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje, ki je bila dne 21. 12. 2015 in realizacije sklepov 11. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);
2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);
3. Predlog programa dela Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalec: Dušan Strnad);
4. Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb (ravnanje z odpadki, pitna voda, odvajanje odpadne vode, čiščenje greznic, čiščenje odpadne vode) (poročevalka: Maja Perme);
5. Predlog sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);
6. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom OPPN prenova jedra Krke (poročevalca: Simona in Blaž Jereb);
7. Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
9. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Danijela Pirman);
9.1. Predlog sklepa o podelitvi stavbne pravice – prizidek k Zdravstvenemu domu v Ivančni Gorici (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
10. Predlog sklepov sprememb statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1043/7, 1043/3, 1043/6 in 1043/5 vse, k.o. 1805 - Bukovica,
• Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 638/6, 652/27, 652/25, 643/3, 648/8, 649/18, 649/16, 643/2 vse k.o. 1805 - Bukovica
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št.999/3, k.o. 1827 - Krka,
• Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 265/4 in parc. št. 250/2, k.o. 1827 Krka,
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 956/4 in parc. št. 956/2 vse, k.o. 1809 - Šentvid,
• Sklep o vzpostavitvi javnega dobra parc. št. 874/3, 829/2 in 835/5 vse k.o. 1809 – Šentvid;
• Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih 924/2 in parc. št. 924/8, vse, k.o. 1804 - Češnjice,
• Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 463/2, k.o. 1804 – Češnjice.
11. Predlog sklepa o izločitvi župana iz upravnega postopka sklepanja pogodbe o zakupu kmetijskih zemljišč v lasti Občine Ivančna Gorica (poročevalki: Andrejka Miše Glavič, Danijela Pirman)
12. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015 (poročevalka: Magdalena Urbančič);
13. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan)
• Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor in člana v Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica
• Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor in člana v Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
• Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ivančna Gorica v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
• Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna Gorica
14. Vprašanja in predlogi.
Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki