Izpostavljamo

Ivanški svetniki bodo danes zasedali že sedmič v tem mandatu

Ivančna Gorica, 06.07.2015


Danes, 6. julija 2015, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 7. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu. Na povabilo Prostovoljnega gasilskega društva Muljava bodo svetniki sejo pričeli že ob 16. uri, z ogledom gradnje novega gasilskega doma na Muljavi.
Na dnevnem redu sedme redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, ki je bila dne 20. maja 2015 in realizacije sklepov 6. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica (poročevalec: Dušan Strnad);

3. Poročilo o delu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje za leto 2014 (poročevalca: Stane Stopar, Tatjana Vozlič);
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Radoš);
5. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Janez Radoš);
6. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Ivančna Gorica (poročevalca: Sandi Hribar, Janez Radoš);
7. Predlog Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica – prva obravnava (poročevalec: Blaž Malenšek);
8. Dopolnjen predlog Odloka o ustanovitvi Vrtca Ivančna Gorica – druga obravnava (poročevalki: Marija Okorn, Andrejka Miše Glavič);
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo) (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
10. Predlog Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ivančna Gorica (poročevalka: Marija Okorn);
11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ivančna Gorica – prva obravnava (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);
12. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ivančna Gorica za leto 2015 (poročevalka: Danijela Pirman);
13. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman):
- 13.1. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega na parc.št. 242/8, 241/6 in 231/7, vse k.o. Muljava;
- 13.2. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega na zemljišču parc. št. 814/6 k.o. 1822 Muljava;
- 13.3. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega na zemljišču parc. št. 2527/4 k.o. 1831 Višnje in parc. št. 2531/2 k.o. 1831 Višnje;
- 13.4. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega na zemljišču parc. št. 2527/6 in 2528/2, vse k.o. Višnje;
- 13.5.Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2276/2, 2290/5 in 2276/3, vse k.o. Ambrus in sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1962/6 in 1962/7, vse k.o. Ambrus;
- 13.6.Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1628/2, k.o. Stična in sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 414/2, 414/3 in 414/4, vse k.o. Stična;
- 13.7.Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega na zemljišču parc. št. 1517/2 in 1517/3 k.o. 1823;
14. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za priključitev Gasilskega doma Višnja Gora na novo javno kanalizacijsko omrežje in za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta »Gasilskega doma Korinj« in opornih zidov (poročevalka: Irena Lavrih);
15. Vprašanja in predlogi.
Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki